Wspólnie do Zdroju: strategia dla Jaworza!

Strategia Rozwoju Gminy Jaworze to w mojej skromnej opinii dokument bardziej niż archaiczny (zob. stara strategia). Nie pomnę już o tym, że powstał w ubiegłym wieku (w grudniu 2000 roku), ale wiele jego zapisów odstaje dzisiaj zasadniczo od rzeczywistości. Przez minione półtorej dekady świat i region uległy nie tylko diametralnej zmianie, ale całkowicie inna niż wtedy jest geopolityczna sytuacja naszego kraju. Dlatego też pora najwyższy schwycić byka za rogi i poważnie wziąć się za pracę nad sformułowaniem nowego dokumentu strategicznego, który określiłby kierunki rozwoju Jaworza.

Nie wyobrażam sobie, aby taki dokument powstawał w zaciszu urzędowych gabinetów czy w szeregach gminnych rajców. Wielka rola będzie tutaj bez wątpienia licznie działających na naszym terenie stowarzyszeń i klubów sportowych czy instytucji kulturalnych, politycznych i wyznaniowych. Niemniej jednak najważniejszy moim zdaniem będzie tutaj rzeczywisty udział mieszkańców. To Państwo musicie mi powiedzieć i podpowiedzieć, w którą stronę winienem żeglować. To ja i Państwo nawarzyliśmy sobie tego piwa (ja kandydując, a Państwo na mnie głosując) i wspólnie musimy je wypić! Tak więc liczę na aktywną pomoc w tym zakresie.

Rzecz jasna mam kilka punktów, które uważam za podstawę mojej pracy dla naszej gminy. Jaworze-Zdrój to dla mnie podstawa, chociaż wiem, że to zadanie bardziej niż trudne. Budowa hali sportowej i pobudzenie ducha sportowo-rekreacyjnego w gminie to kolejna sprawa. Może uda się nam uruchomić projekt „Roweru wiejskiego”, czego życzyłbym sobie bardziej niż bardzo. I wreszcie integracja międzypokoleniowa, która oznacza dla mnie zbudowanie gminy przyjaznej tym starszym i tym młodszym. A nade wszystko wójt nie jako urząd, ale jako człowiek, który sprzyja ludziom i jest otwarty na ich problemy. Tak widzę ze swojej perspektywy kolejne lata.

Jednak oprócz mojego punktu widzenia liczy się Wasze zdanie, drodzy Jaworzanie. Wspólnie musimy zarządzać naszą gminą. Chcę się podzielić swoją odpowiedzialnością właśnie z Wami. Dlatego też już wkrótce skieruję do Was ankietę, w której wypowiecie się o tym, co Was najbardziej trapi i cieszy, czego oczekiwalibyście od wójta i rady, jak chcielibyście widzieć Jaworze za pięć, dziesięć, piętnaście lat… Będzie dla mnie ogromnym wyzwaniem, ale i wielką radością móc usłyszeć Was głos. Bo tylko on się liczy!

Na ostatniej Radzie przedłożyłem radnym swoje zdanie w tej sprawie, proponując powołanie pod moim kierownictwem zespołu decyzyjnego, który zarządzać będzie procesem przygotowania Strategii Rozwoju Jaworza na lata 2015-2025. W jego skład wejdą, oprócz mnie, moja zastępczyni Anna Skotnicka-Nędzka, sekretarz gminy Ewelina Domagała, przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Brzezicki oraz wiceprzewodniczący Zbigniew Putek i Zygmunt Podkówka, a także Radosław Hudziec – inspektor ds. strategii rozwoju i funduszy europejskich i zarazem prezes spółki Uzdrowisko Jaworze Sp. z o.o. Pod naszym kierownictwem i przy Waszym udziale powstanie najważniejszy od piętnastu lat dokument naszej gminy! Liczę na Was!

Winston Churchill kiedyś powiedział: „Bez względu na to jak świetna jest strategia, zawsze powinieneś patrzeć na rezultaty” – a wszyscy tutaj liczymy na jedno: Jaworze-Zdrój!