W Jaworzu talenty kują…

Że w Jaworzu szkoła owa,
to rzecz jasna jak wschód Słońca,
więc Koziołek mądra głowa
do niej właśnie się przybłąkał…

To zagadka trudna może,
Chociaż smoka nie ma w jamie,
Bo najlepsze jest Jaworze
I nikt tutaj nic nie skłamie.

Kraków, Czaniec, Kozy Gaje?
Mają może szkoły cudne…
Ale rękę swoją daję,
Że nic bardziej na południe:

Nie ma więcej gór i morza
Niż ta od tych „Dni i Nocy”,
co czasami do Jaworza
miała latem sobie wkroczyć.

Bo Dąbrowskiej tedy imię
Tej maleńkiej szkole dano,
Która dziś w Jaworzu słynie
No i nosi Marii wiano…

Ona naszą chlubą, basta!
Jej uczniowie: wiedzy morze.
Lepsi są niż ci od miasta,
Oto my, gmina Jaworze!

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu od ponad pięciu lat rządzi dyrektor mgr Ewa Cholewik przy pomocy swej zastępczyni mgr Marii Kuś. Placówka osiąga nie tylko świetne wyniki edukacyjne, ale jest pracującą na cały gwizdek kuźnią artystów, sportowców i młodych społeczników.

SP1

Jak pokazują wyniki egzaminów zewnętrznych nasza SP1 utrzymuje się w górnych częściach lokalnych i regionalnych rankingów. Weźmy np. egzamin z języka polskiego i matematyki. Nasi uczniowie zdali je średnio na ~70% (język polski – 72%, matematyka – 66%). To więcej niż w całym powiecie bielskim oraz województwie śląskim oraz tyle samo, co w Bielsku-Białej. Proszę tylko spojrzeć na wykres.

OKE1

Z kolei w przypadku języka angielskiego bijemy wszystkich na głowę. Nasze dzieci uzyskały wynik na poziomie ~82,5%, podczas gdy średnia w powiecie i Bielsku oscylowała wokół 79%, a w województwie tylko 78%.

OKE1

Podstawówka od dawna prowadzi również pracę z uczniem zdolnym i o szczególnych zainteresowaniach. Młodzież uzdolniona ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach finansowanych z budżetu gminy. Możemy tutaj wskazać na takie sprawy, jak:

 • szkolne koła sportowe (6 godzin tygodniowo),
 • muzyczne (Jaworowa Gromada, – 2 godziny),
 • taneczno-ruchowe (2 godziny),
 • teatralne (Graffiti – 1 godzina),

Dodatkowo szkoła organizuje (organizowała??) w ramach tzw. godzin karcianych, czyli dwóch dodatkowych godzin, jakie nauczyciel musiał przepracować w ramach swojego pensum następujące zajęcia: Łamacz głowy, koło biblijne, Liga Ochrony Przyrody, koło filatelistyczne, koło szachowo-tenisowe, Klub Wzorowego Czytelnika, koło teatralne, koło muzyczne – (Sinfonietta, Jaworowa Gromada ) oraz koło plastyczne. Czy zajęcia te wrócą w nowym roku szkolnym po zmianie Karty Nauczyciela? Całkiem możliwe, że nie… 😦 

Praca z naszymi uczniami w ramach powyższych zajęć zaowocowała licznymi osiągnięciami w konkursach pozaszkolnych:

 • Konkurs Biblijny „Jonasz” – jedno I miejsce, czterech laureatów,
 • ogólnopolski konkurs języka angielskiego „Foks” – jeden wynik dobry,
 • międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur” – sześć wyróżnień,
 • powiatowy konkurs plastyczno-fotograficzny „Zwierzęta wokół nas” – 47 uczestników – 12 nagrodzonych,
 • powiatowy konkurs „Człowiek a środowisko” – 3 osoby nagrodzone,
 • gminny konkurs plastyczno-fotograficzny „Pożyteczne owady naszego ekosystemu – drapieżne i zapylające” – 27 prac,
 • XVI edycja konkursu organizowanego przez Państwową straż Pożarną w Warszawie – 3 nagrody, 3 wyróżnienia,
 • „Czytanie łączy pokolenia” organizowany przez Gminną Bibliotekę w Jaworzu – trzech laureatów, cztery wyróżnienia,
 • konkurs plastyczny „Szczęśliwa złota rybka” – Stowarzyszenie LGR – 28 nagrodzonych,
 • udział w konkursie plenerowym (malowanie) w Komorni Lhotce (Czechy) – klasy I – VI: I miejsce,
 • Przegląd Amatorskich Grup Artystycznych Saga 2015 – zespół muzyczny „Sinfonietta” otrzymał „Grand Prix”,
 • V Konkurs Mitologiczny „Olimpijskie potyczki” (SP 9 Bielsko-Biała ) – III miejsce,
 • – XII Integracyjny Konkurs Recytatorski i X Przegląd Innych Form Artystycznych „Proteus” – III miejsce  i jedno wyróżnienie.

SPORT. Ponadto Szkoła Podstawowa notuje z roku na rok wysokie osiągnięcia w sporcie, zajmując wysokie lokaty w zawodach międzygminnych, powiatowych jak i rejonowych oraz wyższych. I tak jeżeli chodzi o dziewczęta, można wymienić sztafetę szwedzką (powiat – I miejsce, rejon – I miejsce, województwo – II miejsce), mini-piłkę koszykową (powiat – II miejsce), sztafetowe biegi przełajowe (powiat – dziewczęta I miejsce, rejon – I miejsce, województwo – IV miejsce), czwórbój lekkoatletyczny (powiat – I miejsce, województwo – IV miejsce). Z kolei w przypadku chłopców wymienić trzeba: mini-piłkę koszykową (powiat – IV miejsce), czwórbój lekkoatletyczny – powiat – V miejsce, sztafetę szwedzką (powiat – III miejsce), szachy (powiat – II miejsce, rejon – II miejsce), Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne – Jan Wójcik (awans do Mistrzostw Polski). Ponadto uczniowie brali udział w trójboju w Toszanowicach (I miejsce), Małej Lidze Koszykówki (III miejsce, Puchar – III miejsce), Basketmanii (koszykówka dziewcząt – rejon: II miejsce). W klasyfikacji sportowej Szkół Powiatu Bielskiego nasza placówka zajęła II miejsce.

W naszej szkole odbywają się również konkursy wewnętrzne: plastyczne, przyrodnicze, fotograficzny, matematyczny im. J. Wolskiego, recytatorski, extra klasa, czystości, „Mówimy gwarą”, czytelniczy, świetlicowe, szachowe, w których bierze udział większość uczniów zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

W szkole działają również drużyny harcerskie : 11. Drużyna Harcerska Impessa (IV-VI) oraz Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka (drużyna zuchowa).

OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO.  W ubiegłym roku szkolnym z opieki świetlicowej korzystało około 208 uczniów. stołówka szkolna wydawała średnio 292 obiadów oraz około 47 śniadań dziennie (tj. możliwość zakupu: bułki, rogala, drożdżówki oraz napoju).

Sytuacja rodzinna i materialna naszych uczniów jest dokładnie analizowana i monitorowana, sprawy na bieżąco są kierowane do odpowiednich instytucji. Współpracujemy z GOPS oraz innymi instytucjami na terenie gminy. 38 uczniów otrzymuje bezpłatne dożywianie (obiad), finansowane przez Urząd Gminy, Parafię Rzymskokatolicką oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską.

Każde dziecko codziennie otrzymuje kartonik mleka a w klasach I-III otrzymują owoce i warzywa. Są to akcje „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” prowadzone przez Agencję Rozwoju Regionalnego. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej uczą się sporządzać zdrowe przekąski w formie kanapek, sałatek itp.

W sprawach bezpieczeństwa przeprowadzono spotkania dla uczniów klas I na temat „Bezpieczna droga do domu i szkoły”. Uczniowie klas czwartych spotkali się z policjantem na omówieniu zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym – karta rowerowa.

Odbyły się warsztaty profilaktyczne:

 • „Przemoc domowa” – kl. V,
 • zajęcia z cyberprzemocy „Owieczki w sieci” – kl IV i VI,
 • warsztaty dla kl. IV – VI „Bezpieczeństwo ucznia w sieci”,
 • „Przemoc i agresja. Środki odurzające i psychotropowe – dopalacze” – kl. V,

Ponadto zorganizowano wiele innych spotkań dotyczących:

 • profilaktyki uzależnień, asertywności, problematyki zdrowia psychicznego,
 • przemocy domowej i „niebieskiej karty”,
 • technik uczenia się,
 • higieny osobistej i higieny wieku dojrzewania,
 • racjonalnego odżywiania,
 • profilaktyki uzależnień,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • Szkolnych Dni Promujących Zdrowie
 • Innowacji Zdrowotno-Ekologicznej: „Przeciwdziałamy hałasowi”
 • właściwego zachowania się: „Tydzień Savoir vivre” – spotkanie z Hrabiną Bon-Ton.

IMPREZY SZKOLNE I ŚRODOWISKOWE.  Szkoła tradycyjnie bierze udział w korowodzie dożynkowym z okazji Jaworzańskiego Września jak i wystawia swoje prace oraz występuje na majówce. Regularnie bierze udział w gminnych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości 11 Listopada. Ponadto zespół Sinfonietta i chór Jaworowa Gromada wystąpiły podczas obchodów 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworzu. Jaworowa Gromada wzięła też udział w „Jasełkach ekumenicznych”. Uczniowie uczestniczą w konkursach organizowanych przez TMJ oraz współpracują z gazetą lokalną „Echo Jaworza”, zamieszczając artykuły z życia uczniowskiej braci.

Oprócz akademii i apeli okolicznościowych Szkoła organizuje cykliczne imprezy, takie jak: „Giełda Talentów”, „Festiwal Piosenki Wiosennej”, a na zakończenie roku szkolnego „Scena dla ucznia”. Szkolny Teatrzyk Graffiti wystąpił z przedstawieniem „Kot w butach”. SP1 organizjuje również „Szkolny Dzień Sportu” połączony z Dniem Dziecka. Uczniowie uczestniczą w akcjach ekologicznych „Sprzątanie świata” i „Święto Ziemi”, podczas których zbierają makulaturę i zużyte baterie.

Uczniowie pod patronatem Samorządu Uczniowskiego włączają się w wiele akcji charytatywnych:

 • „Wkręć się w pomaganie” – zbiórka nakrętek,
 • „Góra Grosza”,
 • zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • „Pola nadziei” na rzecz budowy hospicjum i pomocy potrzebującym,
 • współpracę z Caritas Polska,
 • przekazanie wybranej rodzinie zakupionych potrzebnych środków w ramach „Szlachetnej paczki”,
 • Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę na rzecz dzieci z najbiedniejszych rodzin – otrzymały one paczki świąteczne,

Uczniowie nie zapominają też o zwierzętach – zbierają karmę dla podopiecznych schroniska Reksio w Bielsku-Białej oraz żołędzie i kasztany dla bielskiego Nadleśnictwa. W czerwcu uczniowie i rodzice włączyli się w akcję „zamiast kwiatka niosę pomoc” mającą na celu zebranie funduszy dla ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu (przeznaczając pieniądze, które byłyby przekazane na zakup kwiatków na zakończenie roku szkolnego).

BIEŻĄCE REMONTY WYKONANE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

 • termomodernizacja budynku szkoły (1,8 mln złotych),
 • budowa nowego boiska szkolnego (1,3 mln złotych),
 • wykonanie placu zabaw (270 tys. złotych),
 • wykonanie drenażu wokół szkoły – zlecenie przez Urząd Gminy Jaworze,
 • wykonanie boksów w szatni dla klas młodszych (16 tys. złotych),
 • wykonanie podbudowy pod stół pingpongowy (2,5 tys. złotych),
 • remont instalacji elektrycznej (2 tys. złotych),
 • roboty instalacyjne – wymiana pionu wodociągowego (3 tys. złotych),
 •  wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia gospodarczego przed kotłownią (3,5 tysiąca złotych),
 • roboty elektryczne (17 tysięcy złotych),
 • roboty malarskie (13 tysięcy złotych),
 • montaż wkładu kominowego (4 tysiące złotych).

boisko

Kilka faktów o naszej Podstawówce:

 • liczba oddziałów: 20
 • klasy pierwsze: 5 oddziałów
 • klasy drugie: 3 odziały
 • klasy trzecie: 3 oddziały
 • klasy czwarte: 3 odziały
 • klasy piąte: 3 oddziały
 • klasy szóste: 3 odziały
 • liczba uczniów: 421 (w tym: klasy I: 98; klasy II: 67; klasy III: 60; klasy IV: 62; klasy V: 75; klasy VI: 59
 • liczba etatów nauczycieli: 34 (w tym: stażyści: 0; kontraktowi: 4; mianowani: 6; dyplomowani: 24
 • liczba etatów pracowników administracyjnych i obsługi: 14
 • liczba płatnych godzin lekcyjnych: 767,5 – w tym: liczba godzin ponadwymiarowych 105,5; liczba płatnych godzin zajęć dodatkowych (koła): 11
 • Projekt unijny: „Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach gminy Jaworze” – zajęcia wyrównawcze z przyrody, matematyki, jęz. polskiego, informatyki, jęz. ang., zajęcia psychologiczno-pedagogiczne; rozwojowe z: przyrody, języka polskiego, matematyki, muzyki, plastyki, jęz. ang. (teatralne), informatyki, – łącznie 1616 godzin

Budżet 2014/2015 SP1:

 • Inwestycje finansowane z budżetu gminy:
  • termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej: 1.725.321,45 zł,
  • boisko: 1.307.093,35 zł,
  • plac zabaw: 265.991,74 zł
 • Plan finansowy na 2015 r.: 3.773.511,89 zł
 • Subwencja oświatowa: 3.568.827,00 zł
 • Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 2.845.354,00 zł
 • Remonty: 60.800,00 zł
 • Koszty dowożenia uczniów do szkoły: 3.000,00 zł
 • Odpłatność za posiłek: śniadanie 1,30 zł; obiad 3,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej to po pierwsze ambicja, po drugie praca, po trzecie duma Jaworza. Wielka to zasługa pań dyrektorek, które przede wszystkim inicjują wiele działań, dając olbrzymi impuls do wprowadzania innowacji. Również nasi nauczyciele są nie tylko „słuchani” przez dzieci i rodziców, ale cieszą się zasłużonym autorytetem i szacunkiem. To bowiem oni odpowiadają za jak najlepsze przygotowanie naszych dzieci do życia w rodzinie, społeczeństwie i gminie. Tak trzymać moi drodzy!

 

Gimnazjum zapracowało na swój sukces

Z duszą na ramieniu oczekiwaliśmy zamknięcia i podsumowania roku szkolnego 2014/2015. Nie od dzisiaj wiadomo, że szkoły na terenach wiejskich pozostają daleko w tyle za tymi z obszarów większych miast. Czy aby na pewno nasze obawy były uzasadnione? Nic bardziej mylnego. Obie nasze szkoły – zarówno gimnazjum, jak i szkoła podstawowa – okazały się być w czołówce placówek edukacyjnych w naszym regionie. Ale może po kolei…

GimnazjumJ

Zacznijmy od Gimnazjum Nr 1 im. gen. br. Stanisława Maczka w Jaworzu. Placówka kierowana od ponad sześciu lat przez mgr Barbarę Szermańską z roku na rok zajmuje coraz lepsze lokaty w rankingach edukacyjnych, a jej absolwenci bez większych problemów dostają się do wymarzonych liceów czy techników.

W oparciu o wyniki naszych gimnazjalistów (a co za tym idzie zatrudnionych tam pedagogów) nasze gimnazjum uznane zostało za „szkołę sukcesu”. Rezultaty egzaminów i procesów edukacyjnych świadczą o tym, że nasi uczniowie osiągają wyższy niż przewidywany przyrost wiedzy i umiejętności. Jak pokazują analizy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej potencjał młodych jaworzan pomiędzy ukończeniem podstawówki a gimnazjum nie tylko nie został zmarnowany, ale mimo niekorzystnych uwarunkowań związanych z okresem dojrzewania, został rozwinięty poprzez działania edukacyjno-wychowawcze. Na podstawie tzw. badania Edukacyjnej Wartości Dodanej można powiedzieć, że nasze gimnazjum cechuje się doskonałymi efektami nauczania – i nie jest to moja opinia, a ocena organów zewnętrznych.

Ale przyjrzyjmy się liczbom za rok szkolny 2014/2015.

Gimnazjum - wyniki

Jak można odczytać z powyższego wykresu jaworzańskie gimnazjum przoduje wśród podobnych szkół w powiecie oraz województwie. W tym miejscu trzeba podkreślić, że średnia Bielska-Białej to zazwyczaj najwyższa średnia w całym dawnym województwie, a więc najwyższy punkt odniesienia dla każdej szkoły. Nasze gimnazjum przekracza ten „magiczny próg” w każdej części! 

Badaniu poddano również zagadnienie, czy w szkole wspólnie z uczniami i rodzicami analizuje się działania wychowawcze mające na celu m.in. eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Wnioski w tym zakresie są takie:

 • gimnazjum jest szkołą bezpieczną, chociaż sporadycznie zdarzają się sytuacje, których najczęstszym źródłem jest agresja słowna kierowana ze strony kolegów i koleżanek,
 • nauczyciele reagują na nieprzestrzeganie zasad przez uczniów, a szkoła podejmuje działania wychowawcze i są one zauważone przez uczniów i nauczycieli,
 • podejmowane są reakcje na niewłaściwe zachowania uczniów, przejawy przemocy czy agresji,
 • szkoła musi podjąć współpracę z policją w zakresie organizacji warsztatów na temat cyberprzemocy,
 • szkoła współpracuje z rodzicami,
 • należy bardziej zmobilizować rodziców do częstych kontaktów ze szkołą, szczególnie rodziców uczniów stwarzających problemy (nierespektujących norm społecznych lub stwarzających potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa koleżanek i kolegów).

Podsumowując miniony rok szkolny, można pokusić się na następującą analizę:

 • 37% uczniów korzystało ze stołówki szkolnej. Dane te pokazują, że zapotrzebowanie uczniów/rodziców na ciepły posiłek w szkole jest istotną sprawą i utrzymuje się na stałym poziomie. Problem dzieci niedożywionych, choć dotyczy kilku przypadków, istnieje i byłby dużym problemem, gdyby stołówka szkolna miała przestać istnieć.
 • Nabór do klas pierwszych w roku 2015 z trzech mało licznych oddziałów klas VI (22,19,18) pozwolił na utworzenie trzech oddziałów klas pierwszych (25,24,24 osób); procent uczniów odchodzących do innych gimnazjum systematycznie spada.
 • Imprezy organizowane w środowisku, zwłaszcza z udziałem rodziców w istotny sposób wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, co potwierdzają spostrzeżenia tej części środowiska szkolnego np. na zebraniach Rady Rodziców.
 • W szkole kontynuowano nową tradycję opracowywania i wnioskowania o wpis do wykazu Śląskiego Kuratorium Oświaty innowacji pedagogicznych (aż cztery znalazły się na tej liście: „Ziemia opisana liczbami”, „Alternatywne formy realizacji 4 godz. wuefu”, „Muzeum Fauny i Flory szansą na rozwój edukacyjny ucznia gimnazjum” oraz „Edukacja prozdrowotna”).
 • Szkoła po raz trzeci otrzymała certyfikat „Szkoły z klasą”, a po raz pierwszy nauczyciele z sukcesem ukończyli program „Wf z klasą”.
 • Zorganizowano pokaz doświadczeń z fizyki dla przedszkolaków.
 • Wzięto udział w VI Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych.
 • Zorganizowano zajęcia języka polskiego dla obcokrajowca zgodnie z rozporządzeniem MEN w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
 • Uzyskano tytuł wyróżniającego uczestnika akcji „Pola Nadziei 2014”.
 • Zorganizowano prelekcję „Kariera w służbach mundurowych”.
 • W ramach realizacji projektu „Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach gminy Jaworze” uczniowie klas trzecich realizowali zajęcia z doradcą zawodowym.

Młodzież o szczególnych uzdolnieniach ma możliwość rozwijania swych zainteresowań poprzez uczestnictwo w pracach takich kół zainteresowań, jak:

 • szkolne koło Ligi Morskiej i Rzecznej,
 • koło teatralne,
 • łucznictwo,
 • siatkówka dziewcząt,
 • koła realizowane w ramach projektu „Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach gminy Jaworze”, a także
 • koła wokalne, plastyczne, dziennikarskie, filmowe, fotograficzne, rekreacyjno-sportowe, informatyczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyczno-przyrodnicze czy robotyki.

Najwyższe osiągnięcia uzyskała szkoła w zakresie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych: laureatką Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego została uczennica klasy III b Patrycja Leś, a laureatem Konkursu Przedmiotowego z Matematyki został uczeń klasy III b Kamil Krzempek.

Gimnazjum współpracuje również z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Promocji Gminy Jaworze, jak i innymi instytucjami na terenie gminy. Szkoła uczestniczy w imprezach organizowanych w Gminie Jaworze, współpracuje z gazetą samorządową „Echo Jaworza”, w której zamieszczane są artykuły dotyczące wydarzeń z życia szkoły. Część uczniów otrzymuje bezpłatne dożywianie (obiad) finansowane przez MOPS, GOPS, Parafię Rzymsko-Katolicką, Parafię Ewangelicko-Augsburską oraz BS w Jasienicy. Raz w tygodniu na terenie szkoły dyżuruje pielęgniarka. W sprawach BHP prowadzi się pogadanki na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły i do domu, zaznajamia się uczniów z zasadami bezpiecznego przebywania na terenie szkoły. Kontynuowano program „Niebieski pasjans” przeciwdziałający agresji, który sprawdza się w realizacji zadań programu profilaktyki. Przeprowadzono również próbną ewakuację. Na bieżąco realizuje się program poprawy warunków BHP w szkole.

 Wśród najważniejszych wydarzeń zorganizowanych przez gimnazjum należy wymienić:

 • Dzień otwarty Gimnazjum,
 • Dzień Patrona – gen. br. Stanisława Maczka,
 • komers uczniów klas III,
 • Piknik rodzinny „Na ludowo”,
 • Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych,
 • akcje charytatywne: „Pola nadziei”, „Prezent pod choinkę”, „Szlachetna paczka”, „Marzycielska poczta”, zbieranie nakrętek,
 • dzień na opak (1 dzień wiosny),
 • rowerem do szkoły,
 • przedstawienie teatralne „Sala samobójców”,
 • wymianę młodzieży polsko- węgierskiej (wyjazd klasy III a do Jaszszentandrasz),
 • tydzień języka polskiego, 2 konkursy recytatorskie,
 • dzień języka niemieckiego,
 • lokalna akcja sportowa,
 • udział uczniów w organizacji „Biegu po Zdrój”,
 • Majówka, Jaworzański Wrzesień (korowód dożynkowy),
 • wyjazdy: wyjazd trzecioklasistów do Auschwitz, do BCK na musical „Bagno”,
 • projekt GMINAzjum, w ramach którego 6 uczniów – absolwentów podpisało w czasie wakacji pierwsze umowy o pracę,
 • projekt „Gra o Tron” (sezon #1), w którym młodzi uczniowie poznawali tajniki pracy wójta oraz urzędu gminy.
 • Szkolny Wolontariat Zadaniowy,
 • akcję „Bezpieczny Internet”,
 • udział w Narodowym Czytaniu Sienkiewicza.

Pod auspicjami naszego gimnazjum działa także Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze – organ doradczy ds. młodzieży wójta i rady gminy.

Gimnazjum Nr 1 im. gen. br. Stanisława Maczka w Jaworzu ciężko zapracowało na swój sukces. Z perspektywy minionych lat trzeba stwierdzić, że udała się nam ta szkoła. Wspaniale przygotowana i zmotywowana kadra pedagogiczna jest motorem sukcesu kolejnych pokoleń gimnazjalistów, co potwierdzają rokrocznie wysokie efekty kształcenia i rezultaty egzaminów przedmiotowych. Jeżeli uzupełnimy to o wsparcie ze strony pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych, mamy już prawie gotową mapę do sukcesu. Ale niezbędny jest jeszcze kompas, którym są mądre działania i innowacyjne pomysły dyrektora, jego wsparcie dla budowania zintegrowanego zespołu oraz świadomych wytyczonych celów pedagogów oraz kierujących się dobrem swoich dzieci rodziców. No i zostaje jeszcze „zastęp skautów”, który musi te cele osiągnąć – czyli ambitnych uczniów. Bez wątpienia w naszym gimnazjum wszystkie te trybiki działają z najwyższą precyzją. Moje gratulacje!

I kto mi powie, że gimnazja się nie sprawdziły…?

GIMNAZJUM 2014/2015 W PIGUŁCE

 • inwestycje finansowane z budżetu gminy: parking: 525.159,14 zł
 • plan finansowy na 2015 r.: 1.887.174,46 zł
 • subwencja oświatowa: 1.391.673,00 zł
 • wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 1.415.100,00 zł
 • wydatki inwestycyjne: 25.000,00 zł
 • remonty: 27.000,00 zł
 • wydatki bieżące: 447.074,00 zł
 • koszty dowożenia uczniów do szkoły: 30.500,00 zł
 • odpłatność za posiłek: śniadanie: 1,50 zł; obiad: 4,00 zł
 • śniadania średnio tygodniowo: 185; obiady średnio tygodniowo: 375
 • całkowity koszt funkcjonowania stołówki:162.100,00 zł
 • dochody uzyskane z wpłat za posiłki: 60.000,00 zł
 • liczba oddziałów: 7 klasy, w tym klasy pierwsze: 2 odziały; klasy drugie: 3 oddziały; klasy trzecie: 2 oddziały
 • liczba uczniów: 163 (klasy I: 51; klasy II: 66; klasy III: 46)
 • liczba etatów nauczycieli: 18
 • liczba etatów pracowników administracyjnych i obsługi: 8,5
 • liczba godzin lekcyjnych: 377,5
 • liczba godzin zajęć dodatkowych (Liga Morska i Rzeczna, łucznictwo, siatkówka, native speaker j. angielskiego):  13
♠ W następnym odcinku pojawią się podobne informacje nt. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu. ♠ 

podpis

 

Jaworze to coś więcej niż wójt i radni

Jaworze to coś więcej niż urząd, rada i wójt. Jaworze to po prostu cudowni ludzie, którzy swoją indywidualną i wspólną pracą wnoszą swoje „ja” do całości, jaką jest gmina. Dzięki Wam za to!

W związku z tym od samego początku mojego „wójtowania” przykładam ogromną wagę do tego, by bardziej niż bardzo wspierać ideę społeczeństwa obywatelskiego, a co za tym idzie działalność lokalnych organizacji i stowarzyszeń. W zeszłym roku udało się wiele. I tak ze wsparcia gminy dla projektów w ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego skorzystały: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu, Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu, Towarzystwo Miłośników Jaworza, Stowarzyszenie Nasze Jaworze, Koło Gospodyń Wiejskich Nr 1, Stowarzyszenie Miłośników Sztuki w Jaworzu. Z kolei w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży swoje projekty zrealizowały: Międzynarodowe i Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej w Jaworzu, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu, Stowarzyszenie Kick-Boxing Beskid-Dragon, Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” przy jaworzańskim Gimnazjum oraz UKS „Goruszka” ze Szkoły Podstawowej w Jaworzu.

To naprawdę wielka sprawa! Dlatego też konstruując tegoroczny budżet, zdecydowałem, że istnieje wielka potrzeba gminy, by znacznie więcej zainwestować w te stowarzyszenia, które są solą naszej jaworzańskiej ziemi. To one realizują w naszym imieniu najważniejsze zadania w lokalnej społeczności. Chwała im za to!

NGOs

Kierując się tą myślą, przeznaczyłem na działania organizacji pozarządowych Jaworza znacznie wyższą kwotę z naszego budżetu aniżeli miało to miejsce do tej pory. Co więcej każdego roku będzie ona znacząco wzrastała.

Mam nadzieję, że to koniec czasów, kiedy o środkach budżetowych decydowali tylko radni i wójt. Czas wreszcie, by głos zabrali sami mieszkańcy. Ale to równa się też odpowiedzialności. I tutaj na Państwa liczę…

Czy Jaworze będzie miało wreszcie halę?

No i już mamy nowy rok. Nie ten z wielkiej litery, ale ten właściwy. To całe 366 dni (chociaż już może tylko 365) na wytężoną pracę. Przed nami wiele zadań i wyzwań. Szczególnie że powoli ruszają fundusze unijne oraz zaplanowane inwestycje.

Jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed naszą gminą w 2016 roku jest rozpoczęcie starań o pozyskanie środków na budowę pełnowymiarowej hali sportowej przy gimnazjum oraz rozpoczęcie jej budowy. Tym bardziej, że jej brak to wszelaki powód wstydu dla naszej gminy – tylko nam w całym powiecie bielskim brakuje tego typu obiektu. Dysponujemy zaledwie dwiema salami gimnastycznymi, które mają się wręcz „cudownie”…

Tak więc trzymajcie za nas kciuki, bo przed nami karkołomne zadanie: otóż najpierw czeka nas wpisanie się do Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na rok 2016, a następnie zabiegi o uzyskanie aprobaty Ministerstwa Sportu w ramach tzw. Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. Dzięki temu pierwszemu otrzymamy dotację na 33% wartości tej inwestycji, a dzięki krokowi numer dwa – kolejną taką dotację (z uwagi na to, że nie ma w Jaworzu żadnej, ale to żadnej pełnowymiarowej hali sportowej!).

zdjecie - 3D view 4 (2)

Co zatem dalej? Mamy już gotowy projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie. Teraz pracujemy nad zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, której projekt trzeba załączyć do zgłoszenia naszej inwestycji do Programu Rozwoju Bazy Sportowej w terminie do 20 stycznia 2016 r.

W następnej kolejności będę musiał podpisać zarządzenie ws. powołania Komisji Przetargowej ds. przygotowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Jaworzu”, sporządzić stosowny wniosek oraz załączyć kopię decyzji o pozwoleniu na budowę (postępowanie w tej sprawie zostało już wszczęte).

zdjecie 3D 1

Muszę również podkreślić, że Rada Gminy Jaworze, uchwalając na mój wniosek budżet, zabezpieczyła środki finansowe na rok 2016 i kolejne dwa lata na realizację tej inwestycji.

Teraz tylko trzymać kciuki, by w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a następnie w Ministerstwie Sportu i Turystyki, uznano, że Jaworze zasługuje na pełnowymiarową halę sportową…

2015-06-08_koncepcja 1 - Floor Plan - Parter

2015-06-08_koncepcja 1 - Floor Plan - Piętro (2)

2015-06-08_koncepcja 1 - Section - Przekrój 1

Jeśli tylko się tak stanie, za Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu powstanie nowa hala sportowa dla Jaworza (wizualizacja poniżej)!

O postępie spraw będę Państwa informować na bieżąco!