W Jaworzu talenty kują…

Że w Jaworzu szkoła owa,
to rzecz jasna jak wschód Słońca,
więc Koziołek mądra głowa
do niej właśnie się przybłąkał…

To zagadka trudna może,
Chociaż smoka nie ma w jamie,
Bo najlepsze jest Jaworze
I nikt tutaj nic nie skłamie.

Kraków, Czaniec, Kozy Gaje?
Mają może szkoły cudne…
Ale rękę swoją daję,
Że nic bardziej na południe:

Nie ma więcej gór i morza
Niż ta od tych „Dni i Nocy”,
co czasami do Jaworza
miała latem sobie wkroczyć.

Bo Dąbrowskiej tedy imię
Tej maleńkiej szkole dano,
Która dziś w Jaworzu słynie
No i nosi Marii wiano…

Ona naszą chlubą, basta!
Jej uczniowie: wiedzy morze.
Lepsi są niż ci od miasta,
Oto my, gmina Jaworze!

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu od ponad pięciu lat rządzi dyrektor mgr Ewa Cholewik przy pomocy swej zastępczyni mgr Marii Kuś. Placówka osiąga nie tylko świetne wyniki edukacyjne, ale jest pracującą na cały gwizdek kuźnią artystów, sportowców i młodych społeczników.

SP1

Jak pokazują wyniki egzaminów zewnętrznych nasza SP1 utrzymuje się w górnych częściach lokalnych i regionalnych rankingów. Weźmy np. egzamin z języka polskiego i matematyki. Nasi uczniowie zdali je średnio na ~70% (język polski – 72%, matematyka – 66%). To więcej niż w całym powiecie bielskim oraz województwie śląskim oraz tyle samo, co w Bielsku-Białej. Proszę tylko spojrzeć na wykres.

OKE1

Z kolei w przypadku języka angielskiego bijemy wszystkich na głowę. Nasze dzieci uzyskały wynik na poziomie ~82,5%, podczas gdy średnia w powiecie i Bielsku oscylowała wokół 79%, a w województwie tylko 78%.

OKE1

Podstawówka od dawna prowadzi również pracę z uczniem zdolnym i o szczególnych zainteresowaniach. Młodzież uzdolniona ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach finansowanych z budżetu gminy. Możemy tutaj wskazać na takie sprawy, jak:

 • szkolne koła sportowe (6 godzin tygodniowo),
 • muzyczne (Jaworowa Gromada, – 2 godziny),
 • taneczno-ruchowe (2 godziny),
 • teatralne (Graffiti – 1 godzina),

Dodatkowo szkoła organizuje (organizowała??) w ramach tzw. godzin karcianych, czyli dwóch dodatkowych godzin, jakie nauczyciel musiał przepracować w ramach swojego pensum następujące zajęcia: Łamacz głowy, koło biblijne, Liga Ochrony Przyrody, koło filatelistyczne, koło szachowo-tenisowe, Klub Wzorowego Czytelnika, koło teatralne, koło muzyczne – (Sinfonietta, Jaworowa Gromada ) oraz koło plastyczne. Czy zajęcia te wrócą w nowym roku szkolnym po zmianie Karty Nauczyciela? Całkiem możliwe, że nie… 😦 

Praca z naszymi uczniami w ramach powyższych zajęć zaowocowała licznymi osiągnięciami w konkursach pozaszkolnych:

 • Konkurs Biblijny „Jonasz” – jedno I miejsce, czterech laureatów,
 • ogólnopolski konkurs języka angielskiego „Foks” – jeden wynik dobry,
 • międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur” – sześć wyróżnień,
 • powiatowy konkurs plastyczno-fotograficzny „Zwierzęta wokół nas” – 47 uczestników – 12 nagrodzonych,
 • powiatowy konkurs „Człowiek a środowisko” – 3 osoby nagrodzone,
 • gminny konkurs plastyczno-fotograficzny „Pożyteczne owady naszego ekosystemu – drapieżne i zapylające” – 27 prac,
 • XVI edycja konkursu organizowanego przez Państwową straż Pożarną w Warszawie – 3 nagrody, 3 wyróżnienia,
 • „Czytanie łączy pokolenia” organizowany przez Gminną Bibliotekę w Jaworzu – trzech laureatów, cztery wyróżnienia,
 • konkurs plastyczny „Szczęśliwa złota rybka” – Stowarzyszenie LGR – 28 nagrodzonych,
 • udział w konkursie plenerowym (malowanie) w Komorni Lhotce (Czechy) – klasy I – VI: I miejsce,
 • Przegląd Amatorskich Grup Artystycznych Saga 2015 – zespół muzyczny „Sinfonietta” otrzymał „Grand Prix”,
 • V Konkurs Mitologiczny „Olimpijskie potyczki” (SP 9 Bielsko-Biała ) – III miejsce,
 • – XII Integracyjny Konkurs Recytatorski i X Przegląd Innych Form Artystycznych „Proteus” – III miejsce  i jedno wyróżnienie.

SPORT. Ponadto Szkoła Podstawowa notuje z roku na rok wysokie osiągnięcia w sporcie, zajmując wysokie lokaty w zawodach międzygminnych, powiatowych jak i rejonowych oraz wyższych. I tak jeżeli chodzi o dziewczęta, można wymienić sztafetę szwedzką (powiat – I miejsce, rejon – I miejsce, województwo – II miejsce), mini-piłkę koszykową (powiat – II miejsce), sztafetowe biegi przełajowe (powiat – dziewczęta I miejsce, rejon – I miejsce, województwo – IV miejsce), czwórbój lekkoatletyczny (powiat – I miejsce, województwo – IV miejsce). Z kolei w przypadku chłopców wymienić trzeba: mini-piłkę koszykową (powiat – IV miejsce), czwórbój lekkoatletyczny – powiat – V miejsce, sztafetę szwedzką (powiat – III miejsce), szachy (powiat – II miejsce, rejon – II miejsce), Indywidualne Zawody Lekkoatletyczne – Jan Wójcik (awans do Mistrzostw Polski). Ponadto uczniowie brali udział w trójboju w Toszanowicach (I miejsce), Małej Lidze Koszykówki (III miejsce, Puchar – III miejsce), Basketmanii (koszykówka dziewcząt – rejon: II miejsce). W klasyfikacji sportowej Szkół Powiatu Bielskiego nasza placówka zajęła II miejsce.

W naszej szkole odbywają się również konkursy wewnętrzne: plastyczne, przyrodnicze, fotograficzny, matematyczny im. J. Wolskiego, recytatorski, extra klasa, czystości, „Mówimy gwarą”, czytelniczy, świetlicowe, szachowe, w których bierze udział większość uczniów zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

W szkole działają również drużyny harcerskie : 11. Drużyna Harcerska Impessa (IV-VI) oraz Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka (drużyna zuchowa).

OPIEKA I BEZPIECZEŃSTWO.  W ubiegłym roku szkolnym z opieki świetlicowej korzystało około 208 uczniów. stołówka szkolna wydawała średnio 292 obiadów oraz około 47 śniadań dziennie (tj. możliwość zakupu: bułki, rogala, drożdżówki oraz napoju).

Sytuacja rodzinna i materialna naszych uczniów jest dokładnie analizowana i monitorowana, sprawy na bieżąco są kierowane do odpowiednich instytucji. Współpracujemy z GOPS oraz innymi instytucjami na terenie gminy. 38 uczniów otrzymuje bezpłatne dożywianie (obiad), finansowane przez Urząd Gminy, Parafię Rzymskokatolicką oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską.

Każde dziecko codziennie otrzymuje kartonik mleka a w klasach I-III otrzymują owoce i warzywa. Są to akcje „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” prowadzone przez Agencję Rozwoju Regionalnego. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej uczą się sporządzać zdrowe przekąski w formie kanapek, sałatek itp.

W sprawach bezpieczeństwa przeprowadzono spotkania dla uczniów klas I na temat „Bezpieczna droga do domu i szkoły”. Uczniowie klas czwartych spotkali się z policjantem na omówieniu zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym – karta rowerowa.

Odbyły się warsztaty profilaktyczne:

 • „Przemoc domowa” – kl. V,
 • zajęcia z cyberprzemocy „Owieczki w sieci” – kl IV i VI,
 • warsztaty dla kl. IV – VI „Bezpieczeństwo ucznia w sieci”,
 • „Przemoc i agresja. Środki odurzające i psychotropowe – dopalacze” – kl. V,

Ponadto zorganizowano wiele innych spotkań dotyczących:

 • profilaktyki uzależnień, asertywności, problematyki zdrowia psychicznego,
 • przemocy domowej i „niebieskiej karty”,
 • technik uczenia się,
 • higieny osobistej i higieny wieku dojrzewania,
 • racjonalnego odżywiania,
 • profilaktyki uzależnień,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • Szkolnych Dni Promujących Zdrowie
 • Innowacji Zdrowotno-Ekologicznej: „Przeciwdziałamy hałasowi”
 • właściwego zachowania się: „Tydzień Savoir vivre” – spotkanie z Hrabiną Bon-Ton.

IMPREZY SZKOLNE I ŚRODOWISKOWE.  Szkoła tradycyjnie bierze udział w korowodzie dożynkowym z okazji Jaworzańskiego Września jak i wystawia swoje prace oraz występuje na majówce. Regularnie bierze udział w gminnych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości 11 Listopada. Ponadto zespół Sinfonietta i chór Jaworowa Gromada wystąpiły podczas obchodów 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworzu. Jaworowa Gromada wzięła też udział w „Jasełkach ekumenicznych”. Uczniowie uczestniczą w konkursach organizowanych przez TMJ oraz współpracują z gazetą lokalną „Echo Jaworza”, zamieszczając artykuły z życia uczniowskiej braci.

Oprócz akademii i apeli okolicznościowych Szkoła organizuje cykliczne imprezy, takie jak: „Giełda Talentów”, „Festiwal Piosenki Wiosennej”, a na zakończenie roku szkolnego „Scena dla ucznia”. Szkolny Teatrzyk Graffiti wystąpił z przedstawieniem „Kot w butach”. SP1 organizjuje również „Szkolny Dzień Sportu” połączony z Dniem Dziecka. Uczniowie uczestniczą w akcjach ekologicznych „Sprzątanie świata” i „Święto Ziemi”, podczas których zbierają makulaturę i zużyte baterie.

Uczniowie pod patronatem Samorządu Uczniowskiego włączają się w wiele akcji charytatywnych:

 • „Wkręć się w pomaganie” – zbiórka nakrętek,
 • „Góra Grosza”,
 • zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • „Pola nadziei” na rzecz budowy hospicjum i pomocy potrzebującym,
 • współpracę z Caritas Polska,
 • przekazanie wybranej rodzinie zakupionych potrzebnych środków w ramach „Szlachetnej paczki”,
 • Samorząd Uczniowski zorganizował zbiórkę na rzecz dzieci z najbiedniejszych rodzin – otrzymały one paczki świąteczne,

Uczniowie nie zapominają też o zwierzętach – zbierają karmę dla podopiecznych schroniska Reksio w Bielsku-Białej oraz żołędzie i kasztany dla bielskiego Nadleśnictwa. W czerwcu uczniowie i rodzice włączyli się w akcję „zamiast kwiatka niosę pomoc” mającą na celu zebranie funduszy dla ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu (przeznaczając pieniądze, które byłyby przekazane na zakup kwiatków na zakończenie roku szkolnego).

BIEŻĄCE REMONTY WYKONANE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015:

 • termomodernizacja budynku szkoły (1,8 mln złotych),
 • budowa nowego boiska szkolnego (1,3 mln złotych),
 • wykonanie placu zabaw (270 tys. złotych),
 • wykonanie drenażu wokół szkoły – zlecenie przez Urząd Gminy Jaworze,
 • wykonanie boksów w szatni dla klas młodszych (16 tys. złotych),
 • wykonanie podbudowy pod stół pingpongowy (2,5 tys. złotych),
 • remont instalacji elektrycznej (2 tys. złotych),
 • roboty instalacyjne – wymiana pionu wodociągowego (3 tys. złotych),
 •  wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia gospodarczego przed kotłownią (3,5 tysiąca złotych),
 • roboty elektryczne (17 tysięcy złotych),
 • roboty malarskie (13 tysięcy złotych),
 • montaż wkładu kominowego (4 tysiące złotych).

boisko

Kilka faktów o naszej Podstawówce:

 • liczba oddziałów: 20
 • klasy pierwsze: 5 oddziałów
 • klasy drugie: 3 odziały
 • klasy trzecie: 3 oddziały
 • klasy czwarte: 3 odziały
 • klasy piąte: 3 oddziały
 • klasy szóste: 3 odziały
 • liczba uczniów: 421 (w tym: klasy I: 98; klasy II: 67; klasy III: 60; klasy IV: 62; klasy V: 75; klasy VI: 59
 • liczba etatów nauczycieli: 34 (w tym: stażyści: 0; kontraktowi: 4; mianowani: 6; dyplomowani: 24
 • liczba etatów pracowników administracyjnych i obsługi: 14
 • liczba płatnych godzin lekcyjnych: 767,5 – w tym: liczba godzin ponadwymiarowych 105,5; liczba płatnych godzin zajęć dodatkowych (koła): 11
 • Projekt unijny: „Rozwój przez nowoczesną edukację w szkołach gminy Jaworze” – zajęcia wyrównawcze z przyrody, matematyki, jęz. polskiego, informatyki, jęz. ang., zajęcia psychologiczno-pedagogiczne; rozwojowe z: przyrody, języka polskiego, matematyki, muzyki, plastyki, jęz. ang. (teatralne), informatyki, – łącznie 1616 godzin

Budżet 2014/2015 SP1:

 • Inwestycje finansowane z budżetu gminy:
  • termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej: 1.725.321,45 zł,
  • boisko: 1.307.093,35 zł,
  • plac zabaw: 265.991,74 zł
 • Plan finansowy na 2015 r.: 3.773.511,89 zł
 • Subwencja oświatowa: 3.568.827,00 zł
 • Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: 2.845.354,00 zł
 • Remonty: 60.800,00 zł
 • Koszty dowożenia uczniów do szkoły: 3.000,00 zł
 • Odpłatność za posiłek: śniadanie 1,30 zł; obiad 3,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej to po pierwsze ambicja, po drugie praca, po trzecie duma Jaworza. Wielka to zasługa pań dyrektorek, które przede wszystkim inicjują wiele działań, dając olbrzymi impuls do wprowadzania innowacji. Również nasi nauczyciele są nie tylko „słuchani” przez dzieci i rodziców, ale cieszą się zasłużonym autorytetem i szacunkiem. To bowiem oni odpowiadają za jak najlepsze przygotowanie naszych dzieci do życia w rodzinie, społeczeństwie i gminie. Tak trzymać moi drodzy!

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s