Jaworze to niekończący się dialog…

W zeszłym roku rozmawialiśmy czterokrotnie – 26 marca w Szkole Podstawowej, 16 kwietnia w Gimnazjum, 14 maja w Nałężu i 28 maja przy blokach dawnej Fabryki Mebli Giętych. Razem blisko dwanaście godzin.

Tematyka była bardzo różna – wymienię przynajmniej takie sprawy, jak:

  • drogi, chodniki i oświetlenie uliczne,
  • przepusty i mosty,
  • kanalizacja i wodociągi,
  • parkingi i miejsca postojowe,
  • polityka senioralna i młodzież,
  • komunikacja autobusowa i kolejowa,
  • praca urzędów gminnych i ośrodka zdrowia,
  • wykaszanie działek latem i odśnieżanie chodników i dróg zimą,
  • gospodarka odpadami i czystość w gminie,
  • gospodarka wodna w obrębie nieruchomości, w tym problemy związane z wodnieniem działek i ulic,
  • bezpieczeństwo publiczne oraz organizacja ruchu, w tym progi zwalniające,
  • telekomunikacja i internet,
  • budżet obywatelski,
  • zwierzęta bezdomne (problem kotów),
  • uzdrowisko.

Problemów do dyskusji starczyło na blisko 12 godzin, a pewnie nie wyczerpaliśmy wszystkich tematów, które trapią naszych mieszkańców. Dlatego też w tym roku proponuję „powtórkę z rozrywki” i już teraz zapraszam na spotkanie ze mną.

W 2016 roku odbędą się dwa spotkania z mieszkańcami – w Szkole Podstawowej 5 maja (głównie dla mieszkańców Jaworza po zachodniej stronie ul. Zdrojowej) oraz w Gimnazjum 19 maja (dla mieszkańców po wschodniej stronie tej ulicy). W oba te dni od godziny 17:00 jestem do Państwa dyspozycji.

Ponieważ Jaworze to niekończący się dialog…

Protokoły ze spotkań w roku 2015:

  1. Protokół ze spotkania z dnia 26 marca 2015 r.
  2. Protokół ze spotkania z dnia 16 kwietnia 2015 r.
  3. Protokół ze spotkania z dnia 14 maja 2015 r.
  4. Protokół ze spotkania z dnia 28 maja 2015 r.

podpis