Absolutorium 2015: dziękuję!

uchwała

Rada Gminy Jaworze udzieliła mi przytłaczającą większością głosów absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok.

Zaledwie dwoje radnych (Janina Holeksa i Jerzy Ryrych – mam nadzieję, że nadejdzie kiedyś taki dzień, że przekonam oboje do mojej osoby (!), bo do moich racji i tak już pewnie oboje przekonani są: przynajmniej tak mniemać z ich wypowiedzi…) nie zagłosowało za udzieleniem mi absolutorium za wykonanie wspólnego budżetu za miniony rok, podczas gdy pozostali członkowie gremialnie zagłosowali „za”.

Cieszę się jednak, że za tą niezwykle ważną dla gminy uchwałą zagłosowała większość radnych Rady Gminy Jaworze, wśród których byli:

 • Mieczysław Brzezicki – przewodniczący Rady Gminy Jaworze,
 • Zygmunt Podkówka – wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze,
 • Zbigniew Putek – wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze,
 • Jan Bathelt – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Jan Bożek – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Katarzyna Dyaczyńska – radna Rady Gminy Jaworze,
 • Michał Hanus – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Krzysztof Kleszcz – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Roman Kruczek – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Paweł Lorek – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Edward Podstawny – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Krystyna Szczypka – radna Rady Gminy Jaworze,
 • Roman Urbaś – radny Rady Gminy Jaworze.

W IMIENIU GMINY JAWORZE DZIĘKUJĘ WAM,
KTÓRZY WSPÓLNIE ZE MNĄ POCZULI SIĘ ODPOWIEDZIALNI
ZA BUDŻET JAWORZA BARDZIEJ NIŻ BARDZO!
WSPÓŁPRACA Z WAMI TO NAJCZYSTSZA PRZYJEMNOŚĆ!

BO RAZEM TWORZYMY JAWORZE!

Każdego roku rada gminy winna poddać dokładnej analizie wykonanie przez wójta budżetu gminy za rok poprzedni i podjąć uchwałę w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia mu tzw. absolutorium, tj. skwitowania realizacji przez niego rocznego planu finansowego gminy. Wykonaniem budżetu Rada Gminy zajęła się podczas sesji w dniu 24 maja 2016 roku.

Przed poddaniem przez przewodniczącego Rady Gminy Jaworze uchwały w sprawie udzielenia (lub nie) absolutorium odczytano roczne sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające informację o stanie mienia komunalnego za 2015 rok. Zarówno skarbnik gminy Krzysztof Śliwa, jak i przewodniczący Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki zapoznali radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach – zresztą pozytywną. Ale może parę szczegółów…

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Jaworze wykonała dochody w wysokości 26 274 657,45 zł, tj. 93,11% planu (na plan dochodów po zmianach w wysokości 28 219 499,51 zł). Dochody bieżące wykonano w wysokości 21 573 157,71 zł, tj. 96,41% planu (na plan 22 377 555,08 zł). Dochody majątkowe zaś zostały wykonane w 80,48% czyli w wysokości 4 701 499,74 zł (na plan 5 841 944,43 zł)

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Jaworze wykonała wydatki w wysokości 33 221 731,27 zł, tj. 92,21% (na plan wydatków po zmianach 36 028 050,45 zł). Wydatki bieżące na plan 20 857 784,21 zł wykonano w wysokości 19 252 943,57 zł, tj. 92,31%. Wydatki majątkowe na plan 15 170 266,24 zł wykonano w wysokości 13 968 787,70 zł, tj. 92,08%.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Jaworze (na planowany deficyt po zmianach 7 808 550,94 zł) wykonała deficyt w wysokości 6 947 073,82 zł, tj. 88,97%., zaś na plan przychodów 9 188 550,94 zł zrealizowano przychody w wysokości 9 315 713,73 zł, tj. 101,38 %. Plan rozchodów zrealizowano w 100,00 %.

Zadłużenie na koniec 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 15 770 130,00 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji w wysokości 5 118 330,00 zł oraz kredyt bankowy na budowę kanalizacji, w tym kredyt krótkoterminowy w wysokości 3 000 000,00 zł, który został już spłacony z otrzymanej dotacji rozliczenia końcowego budowy kanalizacji w 2016 roku). Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz odsetek na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 1 735 462,72 zł. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w 2015 roku spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniósł 6,61%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik ten nie może być wyższy niż 8,40%Poziom spłat zobowiązań nie przekroczył poziomu określonego ustawą o finansach publicznych i nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej Gminy Jaworze.

To był bez wątpienia bardzo trudny budżet. Tym bardziej, że nie był w pełni mój, ale przygotowany przez mojego poprzednika. Niemniej trochę odcisnąłem na nim swoje piętno – wymieńmy chociaż:

 1. czwarty, piąty i szósty etap kanalizacji, w tym zakup „Grubej Berty” ze środków unijnych (wielkie dzięki dla inż. Daniela Godziszki),
 2. budowa parku „Street Work Out” (podziękowania kieruję w stronę Mirka Boraka),
 3. program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (podziękowania w kierunku radnej Katarzyny Dyaczyńskiej),
 4. przeprojektowanie hali sportowej celem pozyskania dotacji Ministra Sportu i Promocji,
 5. racjonalizacja finansów publicznych wspólnie ze skarbnikiem Krzysztofem Śliwą – w tym ograniczenie wydatków na administrację gminną.

Na sesji absolutoryjnej złożyłem podziękowania radnym Rady Gminy Jaworze, a w szczególności jej przewodniczącemu i wiceprzewodniczącym, a także wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację budżetu A.D. 2015.

voice_iconZa absolutorium dziękuje wójt gminy Jaworze

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s