Plan: coś, co po­tem wygląda ab­so­lut­nie inaczej

„Kto nie myśli o jutrze, będzie miał kłopoty, zanim dziś się skończy” – stare chińskie przysłowie, a jakże aktualne. Niech ono będzie taką myślą przewodnią na te parę akapitów…

Zastanawiałem się, o czym napisać kilka dni przed nieuchronnie nadchodzącym urlopem, którego mam z lekka ponad sto dni do wybrania. Tak na marginesie początek lipca to dla mnie najlepszy czas na ucieczkę z Jaworza, a co za tym idzie – na czmychnięcie od problemów dnia codziennego. Oto bowiem szkoła się skończyła, Czarni mają przerwę w rozgrywkach, a do dożynek przygotowujemy się dopiero w sierpniu, zaś większość mieszkańców Jaworza w tym czasie się z zasady wczasuje (tak wynika z moich trzynastoletnich obserwacji). Ale wróćmy do pierwszego zdania – koniec roku gminnego (nazwijmy go tak per analogiam do szkolnego) sprzyja do pewnych refleksji odnośnie wyzwań czekających nasz w nowym roku, który zacznie się w ludowym przytupem wraz z Jaworzańskim Wrześniem.

Plany przedstawiają się następująco:

  • Na początek obchody 25-lecia uzyskania przez Jaworze samorządności administracyjnej i utworzenia samodzielnej gminy. To będzie dla nas niezmiernie ważny jubileusz, który pozwoli nam podsumować ćwierćwiecze gospodarowania na swoim, a przy okazji porozmawiać o wyzwaniach, które stoją przed nami. Już teraz zapraszam wszystkich jaworzan na XXX Jaworzański Wrzesień, który odbędzie się w sobotę i w niedzielę tuż po wakacjach i w tym roku obejmie on Święto Powiatu Bielskiego.
  • Przed nami decyzja w sprawie reorganizacji zarządzania placówkami edukacyjnymi – do tej pory instytucją, która za to odpowiadała był Gminny Zespół Oświaty. Niestety wskutek zmiany przepisów prawnych jesteśmy zobligowani do jego likwidacji i ustanowienia w jego miejsce tzw. Centrum Usług Wspólnych (CUW), które będzie świadczyło usługi techniczne w zakresie księgowości, płac, administracji, zamówień publicznych, bhp, informatyki, transportu, doradztwa prawnego itd. Przed nami decyzja, które jednostki gminne obsługiwać będzie docelowo CUW, a także rozszerzenie rozszerzenie właściwości Urzędu Gminy Jaworze o sprawy merytoryczne z zakresu oświaty (np. stypendia, arkusze organizacyjne, refundacja dojazdów)
  • Pozostając przy oświacie, nie sposób nie wspomnieć o ostatnich zapowiedziach Ministerstwa Edukacji Narodowej w kontekście tzw. „dobrej zmiany” na linii UCZEŃ – RODZIC – NAUCZYCIEL. Co to oznacza dla nas? Najpewniej likwidację gimnazjum (a właściwie jego wygaszanie), a w okresie przejściowym – „zakwaterowanie” w jego murach klasy siódmej, potem ósmej w ramach szkoły powszechnej. Oznacza to likwidację/przeobrażenie dwóch jednostek – szkoły podstawowej w szkołę powszechną oraz wygaszenie gimnazjum. Czeka nas także ewentualnie szersza dyskusja na temat i innych zmian w strukturze jednostek oświatowych w naszej gminie. To będzie naprawdę „ciekawy” rok. Pytanie tylko o nową siatkę godzin, podstawę programową, nauczycieli, pracowników administracji tudzież zespoły szkolno-przedszkolne. No i dylemat: dwie podstawówki (znaczy powszedniówki) czy też filia w Średnim? No i nowe wyposażenie. Plus utrata subwencji na jeden rocznik dzieciaków… Ale to tylko i wyłącznie moje gdybanie… Na razie.
  • Nowa rzeczywistość zaistnieje także w związku z nową organizacją gospodarki śmieciowej. Tutaj będziemy musieli się  zmierzyć z wymogami Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej i prezydenta miasta w zakresie radykalnego ograniczenia możliwości odbioru odpadów zielonych (tj. trawy i gałęzi), a także koniecznością segregowania odpadów w podziale na: „suche”, „mokre”, popiół i szkło. Na chwilę obecną jeszcze nie ma potrzeby zwiększania stawki za odbiór śmieci, ale wskaźniki rzeczywiście mnie zadziwiają – każdy z nas średnio produkuje  ok. 300 kg śmieci rocznie…
  • We wtorek 28 czerwca 2016 roku uczestniczyłem w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Bielskiego, który radził na temat nowej organizacji publicznego transportu zbiorowego w naszym regionie w kontekście zmian obowiązujących w tym zakresie od najbliższego roku. Obecnie pracujemy nad powołaniem Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego, do którego przystąpi Jaworze (o ile wejdzie do niego większość gmin z powiatu). Od 2017 roku wchodzą nowe regulacje, które przewidują finansową i prawną właściwość samorządu w organizacji transportu lokalnego – w tym udzielanie w tym zakresie zleceń na podstawie zamówień publicznych (chyba że dysponuje on swoim przewoźnikiem) oraz zagwarantowanie tzw. rozsądnego zysku przewoźnikowi za kursy opłacalne, a za deficytowe – tzw. rekompensaty. Na chwilę obecną ostro na ten temat dyskutujemy…
  • Inną sprawą pozostaje także centralizacja rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT od 1 stycznia 2017 r., co w sposób istotny może wpłynąć na sytuację finansową polskich gmin. To może być naprawdę wielka rewolucja…
  • …???

Inne chińskie przysłowie brzmi: Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy” – pozostawię to na chwilę obecną bez komentarza…

podpis