Gimnazjum to SZERMAŃSKA…

…oraz dodatkowo mnóstwo wspaniałych nauczycieli, pracowników oświaty i administracji, uczniów i ich rodziców oraz ludzi, którym po prostu zależy na tej cudownej szkole.

Coraz częściej słyszymy, że gimnazja nie spełniły swojej roli. Że zaprzepaściły szanse. Że nie spełniły nadziei. Całkiem możliwe, że tak się stało. Ale każda reguła ma swój wyjątek – a tym jest z całą pewnością Jaworze. Przyjrzyjmy się szczegółom…

Likwidacja gimnazjów, a w zasadzie wygaszanie to obecnie polityczna poprawność. Ale czy poprawność czy raczej polityczność? Wybieram to drugie. Dlaczego?  Pozwólcie Państwo, że przedstawię swoje argumenty…

Zacznijmy może od merytoryki – temu posłużą nam najświeższe dane, którymi dysponuję z tzw. informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Przypatrzmy się zatem naszemu Gimnazjum za rok szkolny 2015/2016:

 • nasza placówka to: Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; mieszcząca się przy ul. Wapienickiej 10 w Jaworzu,
 • licząca 8 oddziałów (trzy klasy pierwsze, dwie drugie i trzy trzecie),
 • w której uczy się 188 uczniów (72 w klasie pierwszej, 51 – w drugiej i 65 – w trzeciej).
 • w której naucza ponad dwudziestu nauczycieli,
 • w której pracuje dziewięć osób zatrudnionych na stanowiskach pracowników administracyjnych i obsługi.

Przyjrzyjmy się wynikom egzaminów zewnętrznych:

Przedmiot Średnia szkoły Średnia powiatu Średnia województwa Średnia
Bielska-Białej
Przyroda 56,3% 51,8% 50,8% 51,8%
Matematyka 53,0% 48,7% 47,8% 51,8%
Język polski 72,5% 69,4% 68,7% 73,6%
Historia i WOS 60,5% 57,0% 55,9% 59,7%
J. angielski 71,5% 65,3% 65,3% 70,4%
J. angielski (roz.) 52,4% 44,7% 45,2% 49,4%
J. niemiecki 69,6% 58,8% 57,9% 53,3%
J. niemiecki (roz.) 95,0% 91,5% 59,4% 53,3%

Średnia miasta Bielsko-Biała to zazwyczaj najwyższa średnia w całym województwie a więc najwyższy punkt odniesienia dla szkoły, który przekraczamy w części matematyczno-przyrodniczej, historia i WOS, język angielski rozszerzenie i w języku niemieckim. Na szczególną pochwałę zasługują wyniki z przyrody  przekraczające aż o 4,5 punkty procentowe najlepszą średnią miasta B-B. Widać również wyraźną poprawę wyników z j. angielskiego w części rozszerzonej – wsparcie w postaci dodatkowych zajęć dla uczniów z native speakerem z pewnością przełożyło się na ten wspaniały wynik.

Wyniki EWD dla szkoły wyniosły: w części humanistycznej – 1,8; w części matematyczno-przyrodniczej – 1,7. Oba wyniki są więc dodatnie, co oznacza że szkoła znajduje się w części wykresu „szkoła sukcesu”. Wyniki świadczą o tym, że w szkole uczniowie osiągają wyższy niż przewidywany przyrost wiedzy i umiejętności. Na uwagę zasługuje wyjątkowy wynik z części matematyczno-przyrodniczej – przyroda 3.

Fakt, że na wykresie wynik szkoły w całości znalazł się w ćwiartce „Szkoła sukcesu” oznacza, że potencjał uczniów, który zmierzono sprawdzianem po szkole podstawowej nie tylko nie został zmarnowany, ale mimo niekorzystnych uwarunkowań związanych z okresem dojrzewania, został rozwinięty poprzez działania edukacyjno-wychowawcze. Zwyczajowo wykresy szkół tzw. rejonowych (jak nasza) obejmują co najmniej dwie ćwiartki (np. szkoła sukcesu i szkoła wspierająca) – co oznacza że różni uczniowie w różny sposób się rozwijali. Niżej przedstawione wyniki badania Edukacyjnej Wartości Dodanej są bezsprzecznym dowodem doskonałych efektów nauczania.

EWALUACJA

W zakresie ewaluacji wewnętrznej zbadano następujące obszary:

 • Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 • Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Wnioski przedstawiają się następująco:

 1. Nauczyciele poznają swoich uczniów, ich możliwości psychofizycznych oraz ich potrzeby, głównie poprzez obserwacje bieżąca, analizę bieżących osiągnięć oraz dzielą się informacjami z tych obserwacji.
 2. Nauczyciele wspierają uczniów przez wskazanie im i ich rodzicom potrzeb edukacyjnych i
 3. Szkoła oferuje różnorodność zajęć dodatkowych uwzględniających indywidualne potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
 4. Organizowane zajęcia w szkole są dostosowane do potrzeb uczniów.
 5. Zdaniem rodziców nauczyciele oraz wychowawczy wspierają uczniów w trudnych sytuacjach.
 6. Według rodziców, uczniów i nauczycieli, w placówce jest niewiele przypadków dyskryminacji wśród uczniów.
 7. Nauczyciele podejmują liczne działania o charakterze profilaktycznym.
 8. Nauczyciele współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami udzielającymi uczniom pomoc i wsparcie, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną.
 9. Nauczyciele podejmują wiele działań dostosowanych do potrzeb swoich uczniów.
 10. Według uczniów większość nauczycieli motywuje ich do aktywnego uczenia.
 11. Uczniowie uważają, że nieliczni nauczyciele podają im wskazówki, jak wykorzystać mocne strony w procesie uczenia się.
 12. Nauczyciele wykorzystują wnioski z ewaluacji wewnętrznej oraz dane z egzaminów zewnętrznych.
 13. Nauczyciele prowadzą diagnozę wstępną – test wiedzy zastanej w klasie pierwszej gimnazjum.
 14. Nauczyciele poznają co roku wyniki egzaminów zewnętrznych, analizują je i wykorzystują w planowaniu swoje pracy dydaktycznej.

Raport został zaprezentowany na konferencji Rady Pedagogicznej a następnie opublikowany na stronie szkoły.

W placówce odbyła się również ewaluacja zewnętrzna. Zbadano trzy obszary:

 • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
 • Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
 • Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

We wszystkich obszarach gimnazjum spełniało wymagania na poziomie wysokim.

Czy trzeba mówić coś więcej? Nie sądzę. Zresztą sami zapoznajcie się Państwo ze szczegółami tutaj, pobierając szczegółowy raport: Raport o stanie Gimnazjum

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s