Budżet 2017: ambitnie i prorozwojowo, ale z pustego to i Salomon nie naleje…

Budżet.jpg

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do 15 listopada miałem obowiązek przedłożyć Radzie Gminy  projekt uchwały budżetowej na rok 2017. Jak już wielokrotnie zapowiadałem, przyszłoroczny plan finansowy będzie niezwykle ambitny i prorozwojowy, ale zarazem bardzo trudny do realizacji i zbilansowania, na co wpływ miały nie tylko pewne decyzje inwestycyjne, ale przede wszystkim zobowiązania wynikające z wcześniej podpisanych umów o dofinansowanie niektórych przedsięwzięć.

Główne założenia budżetu Jaworza wspólnie ze skarbnikiem oparliśmy na prostej hipotezie, że sytuację makroekonomiczną kraju będzie cechować podobny trend jak dotychczas, a mianowicie – na co wskazuje uzasadnienie do budżetu Państwa – wzmacnianie się sytuacji gospodarczej kraju. Czy tak będzie rzeczywiście, okaże się już pewnie niebawem. Niemniej jednak wskaźniki oraz wyliczenia dotyczące ewentualnych dochodów naszej gminy w przyszłym roku, które otrzymaliśmy od wojewody oraz ministra finansów, są nad wyraz optymistyczne. I mając to na uwadze, postanowiłem skonstruować budżet raczej realistyczny, który uwzględnia możliwość pogorszenia się sytuacji makroekonomicznej lub nieprzewidywalnych w tym momencie sytuacji.

Oczywistą oczywistością dla mnie jest zabezpieczenie w 2017r. wysokiego standardu realizacji kluczowych zadań gminy, a co za tym idzie – zapewnienie wysokiej zdolności kredytowej, koniecznej do pokrycia wkładów własnych dla projektów unijnych oraz wspomaganych finansowaniem krajowym, a także utrzymanie ścieżki rozwoju społeczno-gospodarczego i środowiskowego naszej gminy. Będzie to możliwe jedynie dzięki utrzymaniu ścisłej dyscypliny finansowej, której celem jest gromadzenie środków na zadania inwestycyjne – nie tylko w tym roku, ale i na przyszłość. Dlatego też w przedłożonym radnym projekcie założyłem utrzymanie wysokiej nadwyżki operacyjnej, tj. zmniejszeniem wydatków bieżących (pozainwestycyjnych) w stosunku do dochodów.

Budżet Gminy Jaworze został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności planowania finansowego – z tym, że jego konstrukcja pozwala na wprowadzanie niezbędnych korekt podczas jego realizacji, co może być podyktowane m.in. zmieniającymi się uwarunkowaniami ekonomicznymi kraju, zmianą przepisów prawnych w ciągu roku czy też  sytuacjami natury lokalnej.

Przyjrzyjmy się zatem założeniom projektu budżetu z bliska, biorąc na pierwszy ogień dochody…

dochody

Planowane dochody na rok 2017 wynoszą ogółem 29 772 712,29 zł i są wyższe od planowanych dochodów w roku 2016 o kwotę 423 695,71 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika głównie ze zwiększenia wpływów z podatków (przede wszystkim od osób fizycznych – PIT) oraz opłat i dotacji.

I tak na dochody składają się m.in. następujące pozycje:

 • subwencja oświatowa – 5,73 mln złotych (+1%)
 • udziały w PIT – 11 mln złotych (+14,7%)
 • dotacje rządowe i celowe – 4,2 mln złotych
 • dofinansowanie dla przedszkoli – 380 tys. złotych
 • dotacje unijne – 600 tys. złotych
 • dochody majątkowe – 400 tys. złotych
 • dotacje środowiskowe – 50 tys. złotych
 • dotacja na budowę hali sportowej – 0,8 mln złotych (z 3,15 mln)
 • dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego – 315 tys. złotych
 • wpływy z podatków lokalnych (podatek od nieruchomości – 2,7 mln zł, podatek od środków transportu, pozostałe podatki i opłaty, renta planistyczna, opłata śmieciowa itp.)
 • dochody majątkowe (ok. 830 tys. złotych)

Z kolei wydatki w przyszłym roku zostały zabudżetowane w kwocie 30 612 672,29 złotych (i są wyższe o ok. 14% w stosunku do zeszłorocznych).

wydatki

Bez wątpienia największą częścią wydatkową stanowią koszty funkcjonowania naszych placówek oświatowych – szkoły podstawowej, gimnazjum, obu przedszkoli oraz Gminnego Zespołu Oświaty. Tylko kroplę w morzu potrzeb zaspokoi subwencja oświatowa, która wyniesie nawet nie 5,8 mln złotych (+2,1%). Aby być jednak sprawiedliwym, należy zaznaczyć, że w subwencji tej uwzględniono skutki finansowe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017 roku oraz skutki finansowe prognozowanych zmian wynikających z awansów zawodowych nauczycieli. Niestety nie ma ani słowa o czekającej nas w tym zakresie reformie…

oswiata

Gmina ze środków własnych udzieli również dotacje oraz pomoc finansową dla:

 • Powiatu Bielskiego – budowa ronda i remont ul. Cieszyńskiej i Bielskiej
 • Powiatu Bielskiego – pomoc finansowa na dopłatę do PKS
 • organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury
 • organizacji pozarządowych na zadania z zakresu sportu
 • Ośrodka Promocji Gminy Jaworze
 • Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu
 • Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
 • przedszkola niepublicznego
 • instytucji kultury udzielana z Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii oraz z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Miasta Bielsko-Biała – opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
 • Policji – dodatkowe patrole

dotacje

Z kolei wydatki majątkowe wyglądać będą następująco:

 • Bieżące utrzymanie kanalizacji – 70 tys. złotych
 • Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 4417S Świętoszówka-Bielsko” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – 1,8 mln złotych (przy następujących wskaźnikach budżetu oraz jego zadłużenia – gmina: 30 mln zł/12,5 mln, powiat: 110 mln zł/6 mln)
 • Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej – 250 tys. złotych
 • Wykupy gruntów – 30 tys. złotych
 • Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia – 150 tysięcy złotych
 • Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze – 360 tysięcy złotych
 • Budowa budynku socjalnego – 1,77 mln złotych
 • Zakup oprogramowania komputerowego – 20 tysięcy złotych
 • Dotacja celowa dla KMP w Bielsku – Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych – 10 tysięcy złotych
 • Monitoring wizyjny Gminy – 20 tysięcy złotych
 • Rezerwa na „Budżet Obywatelski 2017” – 100 tysięcy złotych
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej – instalacja przeciwpożarowa – 80 tysięcy złotych
 • Modernizacja budynku Gimnazjum – 30 tysięcy złotych
 • Modernizacja sal w Przedszkolu nr 1 – 15 tysięcy złotych
 • Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 – 46 tysięcy złotych
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego – 50 tysięcy złotych
 • Dotacja celowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 10 tysięcy złotych
 • Budowa pełnowymiarowej hali sportowej – 1,45 mln złotych
 • „Park wypoczynkowo-rekreacyjny w Jaworzu” – Etap II – 160 tysięcy złotych

To będzie bez wątpienia bardzo trudny budżet. Obejmie bowiem budowę hali sportowej, budynku socjalnego, przygotowanie do funduszy unijnych, gospodarkę śmieciową, a nade wszystko udzielenie pomocy finansowej mało zadłużonemu powiatowi bielskiemu na budowę ronda przy „Cholewikówce”. Niemniej jednak jest on bardzo ambitny i wciąż prorozwojowy. Ani na krok nie zwalniamy tempa w wyścigu cywilizacyjnym o dobre miejsce Jaworza.

Ale proszę o o zapamiętanie jednego. I to napiszę wprost: to, co nie zostanie w tym budżecie uchwalone, na pewno w przyszłym roku nie będzie mogło być zrealizowane. Przede wszystkim w kontekście inwestycji drogowych (patrz: rondo). Bo jak mówi staropolskie przysłowie: „Z pustego to i Salomon nie naleje”…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s