Zabudżetowaliśmy Jaworze :)

Końcówka roku to w każdym samorządzie zwyczajowo już czas wytężonej pracy nad budżetem na kolejne dwanaście miesięcy – nie inaczej było i u nas. Tuż przed świętami radni pochylili się nad przygotowanym przeze mnie w listopadzie planem finansowym na 2017 rok, który, jak już wielokrotnie nadmieniałem, był niezwykle trudny do poskładania – szczególnie że czeka nas wiele ważnych inwestycji, których sfinansowanie wymaga dosłownie żonglerki gminnymi finansami. Podczas długich dyskusji na komisjach oraz finalnie na sesji Rady Gminy Jaworzu wyjaśniałem radnym, z czym przyjdzie się zmierzyć naszej gminie w przyszłym roku i jakie inwestycje muszą być zrealizowane w pierwszym rzędzie. I było chyba to skuteczne przekonywanie, bo do projektu uchwały nie wprowadzono ani jednej poprawki (za wyjątkiem jednej mojego autorstwa – tzw. autopoprawki) i budżet przyjęto trzynastoma głosami (wstrzymali się radni Paweł Lorek i Zbigniew Putek) w zaproponowanym przeze mnie kształcie.

Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej najważniejszej uchwale, która określa kierunki rozwoju Jaworza na kolejne 365 dni. Zakładane dochody budżetu na 2017 rok to kwota blisko 29,8 mln zł, podczas gdy planowane wydatki oscylują na poziomie nieco ponad 30,6 mln zł. Oznacza to, że budżet ma charakter deficytowy – niedobór środków finansowych w wysokości niespełna 840 tys. złotych zostanie pokryty z kredytu bankowego.

„Z pustego i Salomon nie naleje” głosi stare przysłowie. Przytaczam je nie dla tego, by powiedzieć, że nic w przyszłym roku się w naszej gminie nie będzie działo, ale dlatego, by podkreślić, że wiele spraw istotnych z punktu widzenia gminy musiało obejść się smakiem na budżetowe pieniądze. Już w listopadzie pisałem, że pewne inwestycje czy projekty muszą zostać odłożone w czasie, gdyż gminy dzisiaj na nie po prostu nie stać… Inne z kolei powiedzenie, które zawsze przytaczam radnym przy procedowaniu uchwały budżetowej, brzmi tak: „Tak krawiec kraje, jak materii staje” – właśnie na taką modłę jest skonstruowany budżet na 2017 rok. Planując podział wydatków, kierowałem się przede wszystkim wnioskami zgłoszonymi przez radnych, mieszkańców, poszczególne komisje rady, władze lokalnych organizacji pozarządowych oraz zadaniami nałożonymi na gminę przez ustawy. Z uwagi na fakt, że planowane dochody są niższe od potrzeb, nie było jednak możliwości uwzględnienia wszystkich wniosków, nad czym swoja drogą ubolewam.

Inwestycje, inwestycje i jeszcze raz inwestycje. Po raz kolejny budżet Jaworza ma charakter rozwojowy oraz proinwestycyjny. Blisko jedna czwarta wydatków gminy przeznaczona jest na inwestycje w przyszłość naszej gminy, a nie na tzw. przejedzenie. To mnie cieszy najbardziej, jako że czeka nas sporo ważnych inwestycji i przedsięwzięć, na które Jaworze czekało od lat, a które już niebawem popchniemy do przodu.

Jednym z najważniejszych projektów w przyszłym roku będzie kontynuacja budowy hali sportowej przy [jeszcze] gimnazjum w Jaworzu Średnim. Na ten cel przeznaczymy blisko 1,5 mln złotych. Obiekt zostanie oddany do użytku w 2018 roku. Tak na marginesie powiem, że prace przebiegają sprawniej niż mógłbym przypuszczać i wszystko przemawia za tym, że może być mała „czasowa” niespodzianka. Jeszcze raz w tym miejscu podkreślę, że nie wybudowalibyśmy tej hali, gdyby nie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (prawie 70%) oraz wielkie zaangażowanie wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Śląskiego Pani Sylwii Cieślar, która stała się swoistym ambasadorem tego projektu.

hala

Kolejną wielką sprawą jest partnerstwo z Powiatem Bielskim w rozbudowie drogi powiatowej 4417S Świętoszówka – Bielsko” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W tym przypadku zmodernizowana zostanie ulica Bielska i Cieszyńska od skrzyżowania z ulicą Niecałą do granicy z gminą Jasienicą, a przy tzw. „Cholewiku” powstanie rondo, które ma na celu udrożnić ruch drogowy na tym odcinku. Między innymi ta właśnie inwestycja, która spowoduje w kolejnych latach pewne ograniczenia w finansowaniu modernizacji dróg lokalnych, była przyczyną wstrzymania się od głosowania za tym budżetem obu panów radnych, a którą to sprawę wyjaśniałem we wpisie tutaj. Wkład gminy wynosi w tym przypadku 1,8 mln złotych.

rondo

W przyszłym roku rozpoczynamy również budowę budynku socjalnego przy ul. Zdrojowej. Powstanie tutaj dwanaście lokali socjalnych, w których zamieszkają rodziny posiadające prawo do takiego lokalu, a także blisko 170-metrowa sala spotkań z zapleczem kuchennym, w której będą odbywały się gminne imprezy oraz spotkania lokalnych stowarzyszeń. Koszt realizacji tego obiektu został oszacowany na ponad 2 mln złotych, a w 2017 roku gmina wyda blisko 1,8 mln złotych.

socjal

Inwestycja ta jest niezbędna z uwagi na fakt, że już w 2019 roku ja albo mój następca będzie musiał zmierzyć się z rewitalizacją budynku tzw. Moritz-Villi (budynku nr „30”), który ma zostać zaadaptowany na potrzeby Domu Zdrojowego: Integratora Pokoleń & Nowego Domu Kultury w Jaworzu. Na ten cel wynegocjowaliśmy w ramach środków unijnych ponad 3 mln złotych dofinansowania. W ramach tego zadania pozyskaliśmy również środki unijne na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji – w tym przypadku gmina opracuje dokument, który będzie podstawą do pozyskiwania dofinansowania z UE przez kościoły czy też miejscowe sanatorium.

30

W nadchodzącym roku opracujemy również dokumentację aplikacyjną na budowę kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Sosnowej i Zdrojowej, o dofinansowanie której wystąpimy końcem 2016r. Podobnie weźmiemy się za opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy chodnika wzdłuż ul. Zacisznej. Niestety inwestycje drogowe (z uwagi na budowę ww. ronda) będą dość ograniczone (ok. 250 tys. zł), ale mimo wszystko zaplanowaliśmy asfaltowanie ul. Magnolii oraz odtworzenie drogi stanowiącej odnogę od ul. Cyprysowej, a także budowę chodnika od Przedszkola Nr 2 do granicy z miastem Bielskiem-Białą. Ponadto musimy się uporać także z licznymi sprawami własnościowymi dróg gminnych, które stanowią swoiste „piekło na Ziemi” przy regulacji ich statusu – a to również sporo kosztuje.

Wreszcie rozpoczynamy kontynuację inwestycji na tzw. Starym Basenie, na którym planujemy realizację placu zabaw dla najmłodszych oraz urządzenia zjazdu z ul. Słonecznej. Sen z powiek spędza mi, swoją drogą, zdjęcie (na wniosek niektórych „specjalistów”) całkiem dobrej nawierzchni boiska, które okazało się być jak najbardziej „OK”, jak doniosły mi niektóre ptaszki… Po prostu to chyba ostatni raz, kiedy kierowałem się opinią osób niebędących w temacie. Ale i z tym problemem gmina sobie poradzi. Na dodatkowe inwestycje w tym zakresie udało się nam pozyskać blisko 150 tys. złotych w ramach LGD „Ziemia Bielska”.

Znalezione obrazy dla zapytania stary basen jaworze

No i na koniec Budżet Obywatelski A.D. 2017. Znowu zaplanowaliśmy 100 tysięcy złotych na inwestycje wnioskowane przez mieszkańców. W tym roku jednak planujemy inaczej – podzielimy Jaworze na trzy strefy: A, B i C (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) i na każdą „zonę” będzie do wykorzystania 25 tysięcy złotych na cele o charakterze inwestycyjnym. Pozostałe 25 tysięcy PLN-ów będzie przeznaczone na działania o charakterze miejskim i ogólnogminnym.

Na oświatę, tj. przedszkola, szkołę podstawową i „dogorywające” gimnazjum przeznaczyliśmy ponad 170 tysięcy złotych – w tym przypadku zmodernizowane zostaną wszystkie obiekty, z czego największa suma pójdzie na Szkołę Podstawową (80 tys. złotych), pozostała kwota będzie służyć Przedszkolu Nr 1 (15 tys.), Przedszkolu Nr 2 (46 tys.) oraz „Maczkowi” (30 tys.).

Znalezione obrazy dla zapytania gimnazjum jaworze

Na porządek i ład publiczny przeznaczymy 30 tys. złotych, z czego 10 tysięcy zasili lokalną jasienicką Policję (zakup samochodu hybrydowego) oraz monitoring wizyjny naszej gminy. Z kolei na oświetlenie drogowe zabezpieczyliśmy 50 tysięcy złotych – i chyba uda nam się oświetlić w końcu Park oraz drogę do Tężni.

Znalezione obrazy dla zapytania tężnia jaworze

W przyszłym roku czeka nas również rozpoczęcie wartej blisko półtorej miliona złotych inwestycji pod nazwą „Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze” – w 2017r. planujemy wydatkować na ten del 360 tys. złotych, które przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji w trybie „Projektuj i buduj” oraz realizację pierwszego etapu tej skąd inąd ważnej inicjatywy.

Poza inwestycjami istotne pozostają również działania bieżące – tutaj wymienić należy dotacje:

 • dla organizacji pozarządowych i kościołów w zakresie kultury: 132 tys. zł,
 • dla klubów sportowych: 97 tysięcy zł,
 • dla harcerzy, strażaków i sportowców: 25 tysięcy zł,
 • dla GKS Czarni Jaworze: 60 tysięcy zł,
 • dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze: 580 tysięcy zł,
 • dla Gminnej Biblioteki Publicznej: 220 tysięcy zł,
 • dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej: 130 tysięcy zł,
 • dla instytucji kultury udzielana z Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii: 3 tys. zł,
 • dla instytucji kultury udzielana z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 1 tys. zł,
 • dla Miasta Bielsko-Biała – opieka nad zwierzętami bezdomnymi: 30 tys. zł,
 • dla Miasta Bielska-Białej – pomoc finansowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej: ~5 tys. zł,
 • na Fundusz Policji: dodatkowe patrole – 5 tys. zł,
 • dla Powiatu Bielskiego – pomoc finansowa na dopłatę do PKS Bielsko-Biała: 260 tys. zł,
 • dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola): 110 tys. zł.

Budżet na rok 2017 jest w mojej opinii planem gospodarnym, zrównoważonym i perspektywicznym. Wychodzi on naprzeciw wyzwaniom, których dotąd nikt Jaworzu nie chciał podjąć, szczególnie w zakresie infrastruktury – hala sportowa niech będzie tego przykładem. Szkoda tylko, że nie ruszyło się nic w stronę uzdrowiska. Takie czasy… Ale nie tracę entuzjazmu, nadziei i zapału. W przyszłym roku będę chciał nieco przyspieszyć w tym względzie. Niemniej jednak Jaworze idzie w dobrym kierunku – ku rozwojowi!

podpis