Co po Gimnazjum? Czyli o reformie edukacji na naszym małym poletku

GimnazjumJ

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał dzisiaj (9 stycznia 2017r.) ustawę wprowadzającą reformę oświaty w Polsce. Co to oznacza dla Jaworza? W dużym uproszczeniu związane jest to z likwidacją w ciągu kolejnych dwóch lat szkolnych Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu oraz wydłużenie do ośmiu lat w szkole podstawowej.

Dopiero od chwili wejścia w życie ww. ustawy samorząd gminy może prowadzić prace w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Projekt takiej uchwały musimy do końca lutego przedłożyć kuratorowi oświaty celem jego zaopiniowania w zakresie zgodności z prawem oraz zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku szkolnego i nauki (opinia ta będzie dla gminy wiążąca). W przypadku negatywnej opinii kuratora gmina będzie mogła odwołać się do sądu administracyjnego. Podobnie projekt będzie musiał zostać zaopiniowany przez nauczycielskie związki zawodowe, ale w tym przypadku opinia nie będzie wiązać radnych przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.

Po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora Rada Gminy Jaworze do dnia 31 marca 2017 roku, podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Uchwała ta:

  1. określi plan sieci wszystkich szkół publicznych funkcjonujących na terenie Jaworza, granice obwodów szkolnych w okresie przejściowym (lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019), jak i od roku szkolnego 2019/2020.
  2. wskaże adresy siedzib szkół oraz innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  3. stanowić będzie jednocześnie akty założycielskie szkół powstających w wyniku przekształceń dokonywanych mocą uchwały.

W związku z pytaniami rodziców i nauczycieli w kontekście wdrażania w Jaworzu reformy edukacji informuję, co następuje:

  • obecnie rozmawiamy w Kuratorium Oświaty w Katowicach na temat alternatywnych rozwiązań w zakresie organizacji edukacji w naszej gminie od przyszłego roku szkolnego (rozważane i analizowane są dwie koncepcje: utworzenie dwóch oddzielnych placówek oświatowych na wzór rozwiązań obowiązujących przed 1999 rokiem albo utworzenie w obecnym gimnazjum filii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu) – osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy Jaworze za przedmiotowe kwestie jest zastępca wójta pani Anna Skotnicka-Nędzka,
  • do końca stycznia 2017r. wypracowana zostanie (po konsultacjach z kuratorium) koncepcja zmian czekających naszą gminę w dwóch ujęciach – tutaj musimy nałożyć na ww. rozwiązania tzw. podstawy programowej, siatki godzin oraz nauczycieli, a także trendów demograficznych w kolejnych latach; tutaj bez wątpienia dochodzi kwestia tzw. rejonizacji szkół i podziału Jaworza między obie placówki,
  • w lutym 2017 r. planujemy się spotkać najpierw z nauczycielami gimnazjum, którzy de facto są zagrożeni w trwałości swojego stosunku pracy, a zaraz potem z rodzicami – najpierw z obecnych klas szóstych oraz sześciolatków, które we wrześniu pójdą do pierwszej klasy; to właśnie te dzieci zostaną najbardziej dotknięte wprowadzanymi zmianami. Nie wykluczamy również spotkań i z rodzicami pozostałych roczników.
  • projekt uchwały będzie szeroko konsultowany z mieszkańcami naszej gminy – konsultacje takie odbędą się podczas ww. spotkań, a także zostanie wyłożony do publicznej wiadomości w obu szkołach i przedszkolach, a także na stronach internetowych gmin – w tym w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Reforma to niezwykle trudne dla nas wyzwanie, szczególnie że mamy tak naprawdę niewiele czasu na jej przygotowanie. Dlatego też chcemy zaproponować w tym zakresie takie rozwiązania, które zapewnią bezbolesne i nieuciążliwe dla uczniów, rodziców, nauczycieli i samorządu przejście w nowy system (pewnie nie będzie to do końca możliwe, z czym wszyscy musimy się jednak liczyć). Zmiany, które nas czekają muszą być poprzedzone wnikliwymi analizami dotyczącymi warunków kształcenia w obu budynkach, grupowania dzieci zróżnicowanych pod względem wieku, zapewnienia nauczycielom trwałości zatrudnienia, przygotowania infrastruktury dla młodszych i starszych dzieci, a także – co istotne – możliwości finansowych samorządu udźwignięcia tych zmian (finansowanie reformy bez wątpienia spadnie w znacznym stopniu na gminy, z czym musimy się również liczyć).

Podkreślić należy, że w chwili obecnej nie zapadły jeszcze żadne decyzje – te podejmą dopiero radni na zwołanej w tym celu (pewnikiem w marcu) sesji Rady Gminy Jaworze. Dlatego też zwracam się do wszystkich mieszkańców naszej gminy, rodziców, a także nauczycieli o cierpliwość i niewsłuchiwanie się w informacje, które dzisiaj mają charakter plotek i domniemań. Wszystkie decyzje w sprawie nowej struktury placówek oświatowych będą z Państwem omawiane i konsultowane, w co włączy się Urząd Gminy Jaworze, Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu, Rada Gminy Jaworze oraz dyrekcje obu szkół.

Liczę na Państwa w tej sprawie i konstruktywną dyskusję, która przyniesie efektywne rozwiązania z myślą o kolejnych generacjach uczniów kształcących się w Jaworzu.

podpis

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s