Za dzisiejszy Dzień Dziecka dziękuję

Dzisiaj Dzień Dziecka – widocznie zasłużyłem na prezent, gdyż Rada Gminy Jaworze udzieliła mi przytłaczającą większością głosów absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok.

Swoją drogą wszystkim dzieciom składam serdeczne życzenia z okazji ich święta! W końcu wszyscy jesteśmy dziećmi…

Czternastu radnych uznało, że budżet Jaworza za poprzedni rok został zrealizowany wręcz wzorowo. Taką opinię wyrazili, przyjmując prawie jednomyślnie uchwałę o udzieleniu mi absolutorium z tego powodu. Jedynie radny Jan Bożek był odmiennego zdania – nie mnie oceniać, dlaczego. W zeszłym roku był jeszcze „za”…

Cieszę się jednak, że za tą niezwykle ważną dla gminy uchwałą zagłosowała większość radnych Rady Gminy Jaworze, wśród których byli:

 • Mieczysław Brzezicki – przewodniczący Rady Gminy Jaworze,
 • Zygmunt Podkówka – wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze,
 • Zbigniew Putek – wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze,
 • Jan Bathelt – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Katarzyna Dyaczyńska – radna Rady Gminy Jaworze,
 • Michał Hanus – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Janina Holeksa – radna Rady Gminy Jaworze,
 • Krzysztof Kleszcz – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Roman Kruczek – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Paweł Lorek – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Edward Podstawny – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Jerzy Ryrych – radny Rady Gminy Jaworze,
 • Krystyna Szczypka – radna Rady Gminy Jaworze,
 • Roman Urbaś – radny Rady Gminy Jaworze.

W IMIENIU GMINY JAWORZE DZIĘKUJĘ WAM SZANOWNI PAŃSTWO RADNI,
KTÓRZY WSPÓLNIE ZE MNĄ POCZULI SIĘ ODPOWIEDZIALNI ZA BUDŻET JAWORZA! WSPÓŁPRACA Z WAMI TO NAJCZYSTSZA PRZYJEMNOŚĆ!

Jak co roku radni dokładnie lustrują sposób wykonania budżetu gminy przez wójta. Zgodnie z art. 28a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Jeżeli by jej nie podjęła, mogłoby się to skończyć referendum w sprawie mojego odwołania. Na szczęście zostało mi to zaoszczędzone i pracuję dalej, gdyż w dzień dziecka Rada Gminy udzieliła mi swojego skwitowania za pracę w poprzednim roku.

Przed poddaniem przez przewodniczącego Rady Gminy Jaworze Mieczysława Brzezickiego uchwały w sprawie  absolutorium skarbnik gminy Krzysztof Śliwa odczytał roczne sprawozdanie z wykonania budżetu zawierające informację o stanie mienia komunalnego za 2016 rok. Odczytano także pozytywną w tym zakresie opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

I tak:

 • Na dzień 31 grudnia 2016 roku dochody na plan 30,5 mln zł wykonano w wysokości 32,4 mln zł (106,34% planu). Między innymi w 2016 roku otrzymano dotację na budowę hali sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej, a także dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rewitalizację zieleni Parku Zdrojowego w Jaworzu. Odzyskano także blisko 250 tys. złotych z tytułu zwrotu podatku VAT za 2011.
 • Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Jaworze na plan wydatków po zmianach 28 mln zł wykonała wydatki w wysokości 25,2 mln zł (89,70%). Konsekwencją tego było poczynienie oszczędności w planie wydatków na kwotę ponad 2 mln złotych.
 • Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina Jaworze na planowaną nadwyżkę po zmianach 2,4 mln zł wykonała nadwyżkę w wysokości 7,3 mln zł (299,81%). Przychody zrealizowano w 118%, zaś rozchody – w 99,99%.
 • W 2016 roku spłacono część pożyczki w wysokości 1,3 mln zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wkład własny na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze. Spłacono także kredyt w wysokości 3 mln zł zaciągnięty na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze”.
 • Zadłużenie na koniec 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 12.745.180 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji w wysokości 3.827.100 zł). Zadłużenie na koniec 2016 roku spadło w stosunku do końca 2015 roku o kwotę ponad 3 milionów złotych. Poziom spłat zobowiązań nie przekroczył poziomu określonego ustawą o finansach publicznych i nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej Gminy Jaworze.

Na sesji absolutoryjnej złożyłem podziękowania radnym Rady Gminy Jaworze, a w szczególności jej przewodniczącemu i wiceprzewodniczącym, a także wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację zeszłorocznego budżetu.

Za ten wyjątkowy Dzień Dziecka dziękuję!

dd1

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s