Bilans kadencji: #O

Odkąd zostałem wójtem, powtarzam: „Jaworze to coś więcej niż urząd, rada i wójt. Jaworze to cudowni ludzie, którzy swoją indywidualną i wspólną pracą wnoszą swoje „ja” do całości, jaką jest gmina”. Stąd też przykładam bardziej niż moi szanowni poprzednicy wagę do tego, by bardziej niż kiedykolwiek wcześniej urzeczywistniać w Jaworzu ideę społeczeństwa obywatelskiego, wyrażającą się realnym popieraniem działalności lokalnych organizacji i stowarzyszeń różnego typu.

CollageMaker_20180407_215213203

W minionej kadencji udało się wiele. Z gminnego budżetu wsparliśmy wiele inicjatyw, które były istotne z punktu widzenia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, zdrowia oraz innych dziedzin życia społecznego.

Do tego podejścia przekonałem radnych, z których żaden/żadna nigdy nie zgłaszali sprzeciwu – zresztą dziwne by to było, skoro prawie każdy z nich jest członkinią/członkiem jednej z tych organizacji. Sam jeden zresztą jestem – i jako wójt staram się być, gdyż tego wymaga ode mnie powaga mojego urzędu.

Sam zapowiadałem w swoim programie wyborczym, że organizacje pozarządowe to bijące serce Jaworza. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu stało się możliwe zrealizowanie wielu imprez kulturalnych i sportowych, projektów szkoleniowych i edukacyjnych, a także promocja naszej gminy w kraju oraz za granicą. W tym zakresie – jako samorząd, tj. wójt oraz rada gminy – wsparliśmy ich aktywność, tworząc im dogodne warunki na rzecz pracy dla Jaworza. Stąd też rozbudowaliśmy w znaczny sposób ofertę powierzania stowarzyszeniom zadań gminnych, a także istotnie wsparliśmy działalności organizacji kulturalnych, młodzieżowych (np. Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze i samorządów uczniowskich) oraz sportowych. I co? UDAŁO SIĘ!

Na dziś dzień w Jaworzu funkcjonuje grubo ponad trzydzieści organizacje społeczne, której zajmują się między innymi działalnością społeczną, kultywowaniem tradycji i zwyczajów lokalnych, promocją sportu i kultury fizycznej, podejmowaniem działalności na rzecz dzieci i młodzieży czy też aktywizacją seniorów; organizują liczne imprezy kulturalne, warsztaty artystyczne, spotkania poświęcone historii i kulturze, a także rozliczne zawody sportowe, czasem też coś ugotują albo zaśpiewają na regionalną nutę. A wszystko to robią nieodpłatnie, opierając się na pracy społecznej swoich członkiń i członków. Mowa tutaj rzecz jasna o organizacjach pozarządowych działających na terenie Jaworza. To mało? Wątpię… Chociaż niektórzy się zżymają…

Jak już wielokrotnie pisałem, współpraca z organizacjami pozarządowymi jest dla mnie kluczowym elementem koordynowania życia społecznego Jaworza. To właśnie one są partnerem dla władz samorządowych (wójta i radnych) w zarządzaniu sprawami lokalnymi – niektórzy radni widzą to inaczej, ale oni pewnie tkwią głęboko w PRL-u. Dla nas – jako mieszkańców – podstawowe znaczenie mają organizacje społeczne, stowarzyszenia, kluby sportowe czy inne formy organizowania się społeczeństwa, a które reprezentują przecież rozmaite grupy mieszkańców – także te senioralne, np. Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Lata mojej kadencji dowodzą tego, że gmina pod moim kierownictwem jeszcze bardziej otwarła się na współpracę na płaszczyźnie: mieszkańcy – organizacje pozarządowe – samorząd. I aby nie być gołosłownym, spójrzmy na liczby, gdyż te w zasadzie zawsze obiektywnie opisują rzeczywistość.

Otóż w ciągu czterech lat środki finansowe, jakie Jaworze przeznacza na wsparcie sektora pozarządowego, wzrosły dosłownie czterokrotnie. Jeszcze w 2014 roku na wsparcie działań społecznych ze środków budżetowych przeznaczono zaledwie 110 tysięcy złotych, podczas gdy w bieżącym roku kwota ta sięgnęła 435 tysięcy złotych i jest ona rekordowa w historii naszej samorządności. Jeśli doliczymy do tego tzw. budżet obywatelski, możemy zauważyć, że z budżetu gminy na „dialog społeczny” wydatki zwiększono aż pięć razy w stosunku do poprzedniej kadencji – w tym roku sięgną one aż 555 tysięcy złotych.

W 2014 roku wsparcie organizacji pozarządowych oscylowało jeszcze na poziomie 0,42%, by na przestrzeni kolejnych lat systematycznie wzrastać. Rok później sięgnęło ono 0,48%, a następnie odpowiednio – 0,92%, 0,95% i wreszcie 1,24%. Jeżeli doliczymy do tego Budżet Obywatelski (a zaznaczymy, że z dofinansowania działań społecznych wyłączone zostały gminne instytucje kultury) wskaźniki dofinansowania działań oddolnych na przestrzeni lat 2014-2018 kształtować będą się następująco: 0,42%; 0,80%; 1,34%; 1,25%; 1,58%.

Dofinansowanie udzielane dla sektora pozarządowego służy m.in. realizacji zadań z zakresu:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury,
 • promowania wspólnego regionalnego dziedzictwa kulturowego,
 • upowszechnianie regionalnego dziedzictwa kulturowego,
 • upowszechniania kultury fizycznej w środowiskach dzieci i młodzieży,
 • wspierania działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynku,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • sprzyjania rozwojowi sportu.

Istnieje zatem wielka potrzeba, by znacznie więcej zainwestować w te stowarzyszenia, które są solą naszej jaworzańskiej ziemi. To one realizują w naszym imieniu najważniejsze zadania w lokalnej społeczności. (…) Kierując się tą myślą, przeznaczyłem na działania organizacji pozarządowych Jaworza znacznie wyższą kwotę z naszego budżetu aniżeli miało to miejsce do tej pory. Co więcej każdego roku będzie ona znacząco wzrastała. Mam nadzieję, że to koniec czasów, kiedy o środkach budżetowych decydowali tylko radni i wójt. Czas wreszcie, by głos zabrali sami mieszkańcy. Ale to równa się też odpowiedzialności. I tutaj na Państwa liczę… Słowa te nie tylko podtrzymuję, ale z perspektywy mijających lat mogę powiedzieć, że stanowią one trzon dzisiejszego samorządu.

I między innymi właśnie to przekonanie, wyrażające się na przykład w starożytnej maksymie „Co nie jest pożyteczne dla roju, i dla pszczoły nie jest pożyteczne” legło u podstaw zorganizowania Jaworzańskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Właśnie w minionym tygodniu spotkałem się po raz pierwszy w takiej formule z przedstawicielami działających u nas stowarzyszeń, fundacji, klubów, kół i grup nieformalnych – po raz pierwszy w historii naszej gminy w takim właśnie gronie. Była to doskonała okazja, by podczas wspólnego spotkania w noworocznej atmosferze nie tylko podyskutować czy wymienić spostrzeżenia, ale przede wszystkim poznać się nawzajem oraz pomówić o ściślejszej współpracy pomiędzy sobą. Wedy też przedyskutowałem z reprezentantami Trzeciego Sektora również kwestie związane z organizacją uroczystości 100-lecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w Jaworzu.

Po latach aktywizowania działalności społecznej i tworzenia warunków funkcjonowania poszczególnych stowarzyszeń i instytucji przyszedł czas na drugi krok. A mianowicie na mądrą i kreatywna współpracę i wspólne działanie stowarzyszeń dla dobra naszej gminy i jej mieszkańców. Wyzwaniem tutaj będzie również stworzenie wspólnego kalendarza wydarzeń w Jaworzu, który będzie na bieżąco aktualizowany oraz podawany do wiadomości publicznej za pośrednictwem lokalnych mediów i kanałów informacyjnych. A Jaworzańskie Forum Organizacji Pozarządowych – mam nadzieję – stanie się trwałą platformą współpracy Trzeciego Sektora na rzecz gminy Jaworze. Jest to w mojej opinii niezmiernie ważne, gdyż bez nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, którego nieodzownym elementem jest społecznikowska dusza i oddolna inicjatywa, nie ma mowy o sukcesie żadnego samorządu. Samorząd to nie władze, wójt czy radni – samorząd to ludzie, którym na sercu leży Jaworze.

W przeciągu minionych lat Gmina Jaworze wsparła następujące podmioty:

 1. Towarzystwo Miłośników Jaworza,
 2. Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”,
 3. Stowarzyszenie Miłośników Sztuki w Jaworzu,
 4. Stowarzyszenie „Jaworze-Zdrój”,
 5. Koło Gospodyń Wiejskich za pośrednictwem Kółka Rolniczego,
 6. Polskie Towarzystwo Ewangelickie,
 7. Stowarzyszenie Opatrzność,
 8. Polskie Towarzystwo Ewangelickie,
 9. Gminny Klub Sportowy „Czarni Jaworze”,
 10. Uczniowski Klub Sportowy „Goruszka”,
 11. Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka”,
 12. ZHP Jaworze,
 13. Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” – #JU3W,
 14. Kościoły i związki wyznaniowe,
 15. ITP, ITD…

Więcej: https://ostalkiewicz.wordpress.com/2018/01/22/spolecznikowska-dusza-jaworzan/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s