Bezpieczniejsze Jaworze

Głos mieszkańców i ich sprawy są dla mnie nie tylko ważne, ale najważniejsze – szczególnie tam, gdzie chodzi o jakość życia – zdrowie, bezpieczeństwo i szanse na rozwój. Stąd też z uwagą pochyliłem się nad udostępnionym na FanPage’u „Gmina Jaworze” postem dotyczącym bezpieczeństwa na ulicach naszej gminy.

Post0

Przede wszystkim sprawa ta jest niesamowicie istotna z punktu widzenia poruszających się pieszo dzieci, młodzieży i seniorów, bo ludzie w moim wieku raczej siedzą za kierownicą – i niestety to właśnie oni (my?) narażają nas wszystkich na największe ryzyko, czyli wypadki i kolizje w ruchu kołowym. Tym bardziej, że w naszej wsi co rusz mamy szkołę, przedszkole, park czy inne boiska, hale albo muzeum…

Post1

Jak już zauważył autor posta, obowiązujące przepisy uniemożliwiają powzięcie starań o montaż spowalniacza na niektórych drogach. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (załącznik nr 4) progi zwalniające nie mogą być stosowane m.in. na ulicach i drogach, w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasażerskiej, z wyjątkiem progów wyspowych, a także na łukach dróg i w innych przypadkach, gdy ich obecność może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Powyższe przepisy nie wykluczają jednak montażu progów zwalniających na drogach powiatowych i gminnych, jednakowoż decyzję w tym zakresie podejmuje nie gmina, ale powiat, czyli organ zarządzający ruchem na danej drodze. Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ruchem na drogach powiatowych i gminnych na naszym terenie zarządza Starosta Bielski. Dlatego też zwrócę się do niego na piśmie z tą sprawą. To właśnie starosta rozpatruje projekty organizacji ruchu oraz wnioski dotyczące zmian organizacji ruchu – tak na drogach gminnych, jak i powiatowych. Tych ostatnich w Jaworzu jest sześć, tj. ulice: Bielska, Cieszyńska, Cisowa, Słoneczna, Wapienicka i Zdrojowa (do zakrętu przy Fontannie Słonych Łez). Tak więc decyzja o ewentualnym zastosowaniu na danej drodze progów zwalniających należy do samorządu powiatowego.

Post2

Z kolei montaż radaru to już inna broszka. Od 2016 roku kontrolą prędkości za pomocą fotoradarów zajmuje się tylko i wyłącznie Inspekcja Transportu Drogowego, która w tym zakresie ma wyłączność. I w tym zakresie z całą pewnością nie pozostanę bierny – skieruję stosowne pismo do tej instytucji z zapytaniem o możliwość zainstalowania na terenie Jaworza takich urządzeń. Poza tym na bieżąco jestem w kontakcie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej co do patroli drogowych i pomiaru szybkości  jazdy. Niestety Komisariat Policji w Jasienicy, który na co dzień nas obsługuje, nie ma takich uprawnień.

No i rozpoznajemy także możliwość montażu radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu niektórych dróg gminnych i powiatowych na terenie Jaworza, co nie jest jednak sprawą łatwą i tanią. Chciałbym, aby taki wyświetlacz pokazywał prędkość pojazdu zbliżającego się do punktu kontrolnego, wskazując zarazem informację o treści: „Twoja prędkość to: ‘XX kmh’. ZWOLNIJ lub DZIĘKUJĘ”.

15833

Poza tym ustosunkowuję się do Państwa uwag:

Post3

 • Co do chodnika przy ul. Cisowej (brakującej części) – jestem po wstępnych rozmowach ze starostą bielskim i mam nadzieję, że temat ruszy w przyszłym roku (przynajmniej projekt budowlany). Koszt inwestycji to ok. 1-1,5 mln złotych – tak więc finansowanie to kolejny sen spędzony z oczu. Niemniej jednak to naprawdę ważna sprawa!
 • Ulica Szkolna i Wapienicka – musimy się z tym rozprawić, bo dzieci są najważniejsze – tym bardziej, że do obu szkół pomaszerują coraz młodsze…
 • Centrum Jaworza to kolejna sprawa – przy parkingu, OSP i UG Jaworze – to są tematy do rozmowy.
 • No i ul. Średnia – już widzę, co się tam będzie działo po oddaniu do użytku nowej Międzyrzeckiej i ronda przy Światopełka… tutaj musimy działać i to szybko!

Jak zauważył jeden z fejsbukowiczów, funkcjonuje również tzw. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html – zachęcam do współpracy i współtworzenia!

Poza tym już w drugiej połowie czerwca planuję spotkanie z mieszkańcami Gminy Jaworze – odbędzie się ono w czwartek, 21 czerwca 2018 roku, w Domu Gminnym „Pod Harendą”. Jednym z tematów będzie bezpieczeństwo mieszkańców Jaworza, a obecni będą m.in. przedstawiciele Komisariatu Policji z Jasienicy.

Spotkajmy się i porozmawiajmy o sprawach ważnych dla Jaworza!

Post01a

podpis

Citius – Altius – Fortius

Citius – Altius – Fortius, czyli „szybciej, wyżej, mocniej” – to dewiza Igrzysk Olimpijskich i jednocześnie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, a przy okazji motto stypendiów sportowych, które już niedługo po raz pierwszy w historii naszej gminy zostaną przyznane młodym jaworzanom.

Sport i aktywny tryb życia to z jednej strony moda, z drugiej zaś – inwestycja w przyszłość. Chcemy w Jaworzu promować wśród młodzieży różne dyscypliny sportowe i przekonywać „Pokolenie Z”, że lepsze jest boisko i piłka niż FIFA2018 i pad. Bo sport to przede wszystkim zdrowie i profilaktyka nałogów. Stąd też moje zaangażowanie w tym kierunku.

CAF

Na mój wniosek w dniu 17 maja 2018 roku radni Rady Gminy Jaworze uchwalili uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Jaworze za wyróżniające osiągnięcia sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Jaworze, zgodnie z którą uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniom gimnazjów oraz uczniom szkół ponadpodstawowych (za wyjątkiem uczniów pobierających naukę w szkołach dla dorosłych) zamieszkałym w Gminie Jaworze można przyznać stypendium jednorazowe za wybitne osiągnięcia sportowe.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniom gimnazjów oraz uczniom szkół ponadpodstawowych (za wyjątkiem uczniów pobierających naukę w szkołach dla dorosłych) zamieszkałych w Gminie Jaworze, którzy spełniają jeden z następujących warunków:

 1. zdobyli indywidualnie minimum III miejsce w zawodach i turniejach sportowych ogólnopolskich,
 2. zdobyli indywidualnie minimum II miejsce w zawodach i turniejach sportowych wojewódzkich,
 3. zdobyli indywidualnie minimum I miejsce w zawodach i turniejach sportowych powiatowych,
 4. uzyskali wyróżnienie Wójta Gminy Jaworze za co najmniej dwuletnie osiągnięcia, pod warunkiem że posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje zespołowi uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, zespołowi uczniów klas gimnazjów oraz zespołowi uczniów szkół ponadpodstawowych (za wyjątkiem uczniów pobierających naukę w szkołach dla dorosłych) zamieszkałych w Gminie Jaworze, który spełnia jeden z następujących warunków:

 1. zdobył I, II lub III miejsce w zawodach i turniejach sportowych ogólnopolskich,
 2. zdobył I lub II miejsce w zawodach i turniejach sportowych wojewódzkich,
 3. zdobył I miejsce w zawodach i turniejach sportowych powiatowych.

Stypendium za wyróżniające osiągnięcia w sporcie przyznaje się w wysokości:

 • za osiągnięcia indywidualne – w kwocie do 500,00 zł brutto,
 • za osiągnięcia zespołowe – w kwocie do 1 000,00 zł brutto.

Już wkrótce szczegóły…

Szczegóły tutaj: Uchwała.306.XL.2018

 

Czwarty Budżet Obywatelski dla Jaworza

Cieszy mnie, że moja autorska inicjatywa wprowadzenia „Budżetu Obywatelskiego dla Jaworza” była pomysłem tak trafionym. Moimi hasłami przewodnimi w zarządzaniu Jaworzem są dwie myśli: pierwsza – „Jaworze to niekończący się dialog” i druga – „Władza może się mylić często – za to obywatel rzadko”.

Budżet obywatelski to dobra droga, aby coraz bardziej aktywizować mieszkańców, którzy mają sporo ciekawych – i jak pokazuje praktyka – niezwykle trafionych pomysłów. Poprzez tę właśnie akcję jaworzanie zyskać nie tylko większy, ale i realny wpływ na to, co dzieje się wokół nich.

W tym roku, w porównaniu do lat 2015-2017, podnieśliśmy kwotę przeznaczoną na projekty obywatelskie o jedną piątą – ze stu do stu dwudziestu tysięcy złotych (120.000 zł). W przyszłym roku zaplanujemy na ten program ponad 150.000 złotych, bo to nie tylko się sprawdza, ale jest zarazem niesamowitą szansą na realizację oddolnych pomysłów, na które my, na Zdrojowej 82, moglibyśmy nawet nie wpaść.

W tym roku zgłoszono rekordową liczbę projektów – pomysłów zadań było dziesięć na ogólną sumę 210.299,70 złotych, czyli ponad 175% sumy przeznaczonej na realizację inicjatyw oddolnych. Niestety przed nami konieczność odrzucenia zadań na kwotę ok. 90.000 złotych, czyli prawie równych kwocie przeznaczonych na budżety obywatelskie w każdym z poprzednich roku. Ale słowo się rzekło, kobyłka u płota…

W „posikaną Zośkę” otworzyliśmy urnę i serwer z głosami, które policzyliśmy. Tutaj serdecznie dziękuję członkom komisji obywatelskiej w składzie:

 • Ewelina Domagała – przewodnicząca Komisji, sekretarz Gminy Jaworze (UG Jaworze),
 • Paweł Jaroszuk – wiceprzewodniczący Komisji (reprezentant wnioskodawców),
 • Elżbieta Tolasz – członkini Komisji (UG Jaworze),
 • Katarzyna Dyaczyńska – radna Rady Gminy Jaworze (klub Nasz Dom Jaworze),
 • Edward Podstawny – radny Rady Gminy Jaworze (klub Jaworze-Zdrój),
 • Katarzyna Pytlowany – członkini Komisji (reprezentant wnioskodawców).

Szkolna82

Oto dzisiejszy protokół „z otwarcia i liczenia”:

BO2018

W wyniku głosowania mieszkańców Jaworza wybrano do sfinansowania pięć projektów obywatelskich na łączną kwotę 119.000,00 złotych (limit wynosił 120.000 złotych), a mianowicie:

ZAKUP PIECÓW KONWEKCYJNO-PAROWYCH DLA KUCHNI W SP1 + SP2 (314 głosów)

piec-konwekcyjno-parowy-rational-cm-101e-elektryczny

Zdrowie zaczyna się od kuchni… – projekt o wartości 30.000 złotych. Codziennie ze szkolnych obiadów korzysta blisko pół tysiąca dzieci. W przeliczeniu na ilość mieszkańców Jaworza z projektu skorzysta ponad 7% społeczności naszej gminy. Przypuszczamy, że jest to jeden z najwyższych wskaźników wśród projektów obywatelskich – napisali w uzasadnieniu pomysłodawcy. Myślę, że tym samym postawili kropkę nad „i”. Z serca gratuluję pomysłu i wygranej!

Atutem działania pary jest zachowanie wartości odżywczych, a smażenie beztłuszczowe może dodatkowo zachęcić do spróbowania naszej kuchni. Moda na zdrowe odżywianie ciągle zdobywa na popularności i szybko nie przeminie, także taki zakup może przynieść nam wymierne korzyści. To było przesłanie tego projektu.

KONTYNUACJA BUDOWY CHODNIKA WZDŁUŻ UL. POŁUDNIOWEJ (185 głosów)

Poludniowa

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców poruszających się ul. Południową. Nowo powstały chodnik przejmie ruch pieszych dotychczas poruszających się ulicą. Dotychczas wybudowany odcinek chodnika od ul. Wapienickiej do ul. Klonowej wpłynął znacząco na komfort i bezpieczeństwo poruszania się na ww. odcinku – pisali wnioskodawcy.

Orientacyjny koszt realizacji projektu to 30 tys. złotych. Projekt obejmuje budowę chodnika, utwardzenie terenu oraz budowę odwodnienia.

KURTYNA DLA TEATRU W DOMU GMINNYM „POD HARENDĄ” (83 głosy)

DSCF1611

W ramach projektu zakupiona zostanie kurtyna sceniczna wraz z montażem. Kurtyna będzie stanowiła całość wraz z podestami scenicznymi, które zakupiono w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 roku. Będzie ona wykorzystywana na cele teatru amatorskiego „Kurort”. Celem projektu jest podniesienie jakości prezentowanych przez ten teatr sztuk. (…) Przedstawienia w 2017 roku oglądało 700 osób. Kurtyna zostanie zamontowana w Domu Gminnym „Pod Harendą” – w sali spotkań dla NGOs. 

Koszt realizacji zadania to 25 tysięcy złotych, a wnioskodawcą było Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój.

SYSTEM WSPOMAGAJĄCY UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU (34 głosy)

22048156_1086942298107974_1885925715986846666_o

Celem zadania jest stworzenie systemu audio-video składającego się z rzutnika multimedialnego z kursorem laserowym wraz z przenośnym komputerem (laptopem) oraz zestawem nagłaśniającym, co pozwoli na uruchomienie precyzyjnego i zaawansowanego technicznie przekazu audio i wizualnej kierowanej do słuchaczy JU3W. 

Koszt realizacji projektu zgłoszonego przez JU3W to 6.500 złotych.

JAWOROWY ZAKĄTEK ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 1 (33 głosy)

Szkolna

Zadanie będzie polegało na postawieniu wiaty – drewnianej altany, zadaszonej, odeskowanej z trzech stron, z wejściem; z ławeczkami do siedzenia i miejscem na ułożenie zabawek wykorzystywanych przez dzieci w trakcie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu oraz na montażu nowej dużej drewnianej piaskownicy z siedzeniami po bokach dla dzieci, zabezpieczonej plandeką i zadaszeniem, a przy okazji wykonane zostaną bujaki na sprężynach w formie zwierzątek na sprężynach. (…) Z projektu skorzystają dzieci w wieku 3-6 lat – nasi najmniejsi mieszkańcy.

Wnioskodawca: Rada Rodziców Przedszkola Nr 1 – koszt zadania: 27.500,00 złotych.

___________

Zwycięzcom gratuluję. Realizacja wszystkich projektów będzie miała miejsce jeszcze w bieżącym roku. Patrząc wstecz mogę powiedzieć, że Budżet Obywatelski to multum wspaniałych i ciekawych zarazem inicjatyw, które nas – powiem szczerze – z roku na rok coraz bardziej interesują. Patrząc na nie, mogę zauważyć, że roczny budżet gminy to taka skala makro, zaś budżet partycypacyjny pozwala na realizację spraw małych, których załatwienie często może ułatwić mieszkańcom życie na jakiejś konkretnej ulicy czy w danym rejonie. I temu właśnie służy Budżet Obywatelski. Z tego nigdy nie zrezygnuję – co więcej, będę (o ile dalej będę) rozwijać i kontynuować…

podpis

Jaworze finansowym „No.1” w Powiecie Bielskim

Thanks for your service!Na czwarty już Europejski Kongres Samorządów finansiści z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz naukowcy i finansiści z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przygotowali Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego, który stanowi swoistą analizę kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Dogłębnemu badaniu poddano pięć kategorii samorządów lokalnych i ponadlokalnych, a mianowicie gminy wiejskie (1559), gminy miejsko-wiejskie (616), gminy miejskie 237), miasta na prawach powiatu, czyli tzw. powiaty grodzkie (66) oraz powiaty ziemskie (314).

Przy ich ocenie wzięto pod uwagę obiektywne wskaźniki takie, jak:

 • udział dochodów własnych w dochodach ogółem (tj. np. dochody z podatków i opłat lokalnych, dochody z mienia, odsetki itp.) – wskaźnik ten pokazuje, jaką część dochodów budżetu ogółem stanowią dochody własne i jest tzw. wskaźnikiem samodzielności finansowej;
 • relacja nadwyżki operacyjnej, czyli dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, do dochodów ogółem – to jeden z najważniejszych wskaźników, który obrazuje stopień, w jakim jednostka samorządu mogłaby zaciągać nowe zobowiązania w stosunku do osiągniętych dochodów;
 • udział wydatków inwestycyjnych (przysparzających majątku samorządowego) w wydatkach ogółem – to właśnie on wskazuje, jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki inwestycyjne, gdzie wysoki udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem może także oznaczać zwiększoną atrakcyjność jednostki z punktu widzenia potencjalnych inwestorów;
 • obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w administracji, oświacie, kulturze, sporcie i pozostałych dziedzinach działalności komunalnej – to najczęściej wydatki sztywne, bardzo trudne do restrukturyzacji i ograniczenia ze względu na prawną ochronę pracowników i ich warunków pracy i płacy, szczególnie przy presji płacowej;
 • udział środków europejskich w wydatkach ogółemim większy poziom środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tym większe możliwości rozwojowe, a ze względu na nieobligatoryjny charakter sam fakt funkcjonowania w systemie zasilania finansowego środków europejskich jest z reguły wynikiem większej aktywności władz lokalnych w obszarze pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania;
 • relacja zobowiązań do dochodów ogółem – wskaźnik ten obrazuje udział zobowiązań ogółem jednostki samorządu terytorialnego w dochodach ogółem, czyli poziom zadłużenia jednostki;
 • obciążenie wydatków bieżących kosztami obsługi długu – wskaźnik ten ma na celu ukazanie możliwości zachowania płynności finansowej jednostki;
 • udział podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w dochodach bieżących – wskaźnik ten nie zależy od polityki prowadzonej przez gminę czy powiat, ale jest „echem” decyzji centralnych;
 • relacja wydatki inwestycyjne do dochodów własnych – wskaźnik ten obrazuje wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne, programy finansowe z udziałem środków zewnętrznych, w tym unijnych, zakup i objęcie akcji i udziałów czy wreszcie wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;
 • udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem – w przypadku gminy Jaworze to środki otrzymywane przede wszystkim na obie szkoły (przedszkola finansowane są ze środków własnych).

Przy analizie tych wskaźników okazało się, że Jaworze zajęło 145. miejsce wśród 1559 gmin wiejskich – pierwsze w powiecie bielskim. Kolejne miejsca zajęły Wilkowice (237. miejsce), Kozy (265), Bestwina (276), Buczkowice (290), Jasienica (461) i Porąbka (522). Oznacza to, że jesteśmy w pierwszym decylu, tj. w pierwszych 10% analizowanych gmin wiejskich, w Polsce. To dla nas wielkie wyróżnienie.

Szczyrk został sklasyfikowany na miejscu 114 wśród 237 gmin miejskich, zaś Czechowice-Dziedzice i Wilamowice odpowiednio jako 346 i 448 jednostka samorządowa wśród 616 podobnych samorządowych. Z kolei nasz Powiat Bielski zajął 4. miejsce wśród 314 powiatów ziemskich, a Miasto Bielsko-Biała stanęło na pudle (miejsce III) w rankingu miast na prawach powiatu. Gratuluję!

Zdaniem autorów analizy gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie oraz miasta na prawach powiatu finansują około 78% wszystkich zadań wykonywanych przez samorząd terytorialny; w przypadku powiatów jest to około 13%, a przypadku województw samorządowych – 9%.

Co oznacza ten Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego dla Jaworza? To, że jesteśmy nie tylko efektywni w zarządzaniu finansowym naszą miejscowością, ale i to, że coraz bardziej w tym zakresie jesteśmy samodzielni, czyli korzystamy ze środków własnych i unijnych, a „centrala” niewiele nam pomaga. Poza tym nasza gmina, jako podmiot nakierowany na dostarczanie usług publicznych, jak również na zarządzanie procesami rozwoju lokalnego, jest nadzwyczaj efektywna.

Dobra będzie tutaj kwintesencja z podsumowania ww. raportu: „Wołanie samorządów: Traktujcie nas poważnie! – rozlega się od dawna, niezależnie od tego, kto rządzi. Możemy zrobić więcej dla państwa pod warunkiem, iż otrzymamy pieniądze i będziemy rzeczywistym partnerem. To jedyna droga. Silne państwo to nie takie, które ma coraz więcej kompetencji, ale takie, które potrafi się zatrzymać na kluczowych obszarach i tu działać sprawnie, a pozostałe obszary, odpowiednio regulując, efektywnie nadzorować. I tutaj właśnie jest miejsce dla samorządu.

Wskaźniki dla Jaworza:

 • W1 – udział dochodów własnych w dochodach ogółem
 • W2 – nadwyżka operacyjna do dochodów ogółem
 • W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
 • W4 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 • W5 – udział środków europejskich w wydatkach ogółem
 • W6 – relacja zobowiązań do dochodów ogółem
 • W7 – udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

2016.jpg

Sytuacja finansowa Jaworza jest dobra, a nawet bardzo dobra. Działamy na rzecz Gminy Jaworze i w jej jak najlepszym interesie! Pomnażamy dochody Jaworza, działamy na rzecz racjonalnych wydatków oraz utrzymujemy bezpieczny poziom zadłużenia.

Możemy być dumni! Bo Jaworze to nasze dobro wspólne…

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego (pobierz)

podpis

Jaworze Europie – Europa Jaworzu

Czternaście lat temu (2004-2018) Rzeczpospolita Polska wstąpiła do Unii Europejskiej (sam głosowałem za), a wraz z nią Gmina Jaworze. Czy to była dobra decyzja? Sądzę, że tak – tym bardziej, że byłem autorem pierwszego projektu europejskiego dla Jaworza (pominąwszy projekty preakcesyjne). Był to projekt w ramach Phare CBC składany za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński pn. „Europa Jaworzu – Jaworze Europie” o wartości nieco ponad 17 tysięcy € – powiem szczerze, że kwota ta przewyższała moje ówczesne roczne zarobki pięć razy…

Czy członkostwo Polski w UE odbiło się na historii Jaworza? Śmiem twierdzić, że jak najbardziej:

 • po pierwsze skanalizowaliśmy Jaworze w niespełna sześć lat – przy środkach własnych zajęłoby to nam jakieś 58 lat;
 • po drugie zrewitalizowaliśmy Park i Amfiteatr – mamy tam Fontannę Solankową i Tężnię Zdrojową oraz odnowiliśmy widownię na Oborze;
 • wybudowaliśmy Koralową Arenę wraz z towarzyszącymi jej kortem i boiskiem do siatki;
 • mamy jedyne w swoim rodzaju Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej;
 • wyremontowaliśmy chodniki wzdłuż ulic Zdrojowej, Wapienickiej, Słonecznej, Cisowej, Średniej i Folwarcznej;
 • mamy Grubą Bertę;
 • urządziliśmy i wciąż urządzamy Park  Wypoczynkowo-Rekreacyjny „Stary Basen”;
 • wybudowaliśmy kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzu;
 • odnowiliśmy centrum Jaworza – Aleję Kościelną, parking pod Goruszką oraz posadowiliśmy hrabiego Maurycego pod Willą Sanitas;
 • zbudowaliśmy replikę Huty Szkła w Nałężu;
 • pozyskaliśmy miliony złotych na szkolną i przedszkolną oświatę – m.in. na tablice interaktywne, dygestorium czy wreszcie na zajęcia dla dzieci i młodzieży;
 • zorganizowaliśmy zajęcia dla seniorów z informatyki, podejmowania działalności gospodarczej czy nauki języków obcych w ramach małych grantów;
 • sfinansowaliśmy szereg imprez gminnych – dożynkowych, majówkowych itp poprzez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze;
 • oznakowaliśmy Jaworze pod względem turystyki;
 • zbudowaliśmy trzy parkingi – nad Amfiteatrem i przy Fontannie Solankowej oraz przy Gimnazjum w Jaworzu Średnim;
 • postawiliśmy zbója w centrum parku i dzwonnicę przy SP1;
 • zdigitalizowaliśmy historyczne zbiory hrabiowskie i wystawiliśmy sztukę „Kurort”, a także wydrukowaliśmy książkę poświęconą historii Jaworza;
 • zintensyfikowaliśmy współpracę zagraniczną – z Czechami, Słowakami, Węgrami, a może już wkrótce Niemcami;
 • i wiele, wiele innych, których dzisiaj nie sposób wymienić…

A już wkrótce:

 • wybudujemy Arboretum przy Urzędzie Gminy;
 • zrewitalizujemy na potrzeby społeczne tzw. Trzydziestkę, gdzie powstanie „Dom Zdrojowy” i centrum usług społecznościowych;
 • zamontujemy system ogniw fotowoltaicznych na budynkach gminnych;
 • rozbudujemy budynek przy ul. Koralowej na cele sportowe i społeczne;
 • będziemy kontynuować budowę kanalizacji sanitarnej.

Dlaczego te ostatnie 14 lata miały tak istotne znaczenie? Otóż dlatego, że środki europejskie miały i mają wciąż ogromne znaczenie przy doganianiu przez polskie gminy (w tym Jaworze) Zachodu – dzięki nim szybciej pokonujemy przepaść cywilizacyjną między naszym krajem a starą Europą. Lecz musimy być świadomi, że one są tylko pomocą i nie są panaceum na każdy problem, a sami musimy szukać też innych rozwiązań i dróg rozwoju. Fundusze się kiedyś skończą (przed nami już kolejna dyskusja na temat podziału funduszy), a my nie możemy spoczywać na laurach, bo rozwój nigdy się nie kończy – ten cykl to swoista »kwadratura koła«.

O środkach unijnych mogę mówić dużo – przecież na tym polegała moja praca w urzędzie w latach 2003-2014 i po wyborze na wójta. O tym też pisałem doktorat.  Zarządzanie rozwojem lokalnym w oparciu o projekty unijne wiąże się ściśle z innymi obszarami zarządzania gminą, a w szczególności z: zarządzaniem strategicznym, finansowym, urzędem, zasobami ludzkimi i rzeczowymi, jakością, wiedzą, ryzykiem.

Dlatego też moim zdaniem polityka rozwoju lokalnego winna być realizowana poprzez współdziałanie w zakresie poszukiwania rozwiązań  finansowych, legislacyjnych i organizacyjnych, wykorzystując dostępne instrumenty w układzie terytorialnym. Słabym ogniwem zarządzania rozwojem w naszej rzeczywistości wydaje się być jednak niski poziom partycypacji społecznej w procesach decyzyjnych, stąd też należy zastanowić się nad wprowadzeniem mechanizmów, które decentralizowałyby te działania i sprawiały, że rozwój lokalny mógłby stać się jeszcze bardziej rozwojem bottom-up. Społeczność lokalna musi być podmiotem, a nie przedmiotem takich działań.

Jaki jest zatem bilans 14-latki obecności w UE dla Jaworza? Moim zdaniem genialnie pozytywny. Każdy, kto widział, jak Jaworze wyglądało jeszcze parę lat temu, a jak wygląda dzisiaj, dostrzega skalę zmian. Czy byłoby to możliwe beż brukselskich euro? Na pewno nie! Stąd też życzę sobie i Jaworzu takiej właśnie dynamiki zmian!

Swoją drogą liczę na kontynuację europejskiej drogi Polski, a tzw. POLEXIT uważam za szkodliwą powszechnie bajeczkę. Nasze miejsce jest w Europie – patrząc na historię Jaworza, można być tego pewnym…

jaworze14